Omgevingsvisie 1.0 buitengebied Zwolle 2017

Kaart Omgevingsvisie 1.0 buitengebied Zwolle 2017, klik om een grotere weergave (pdf) te openen.pdf

Klik hier voor een grotere kaartweergave (pdf)

Onderzoek en conclusies

In opdracht van de omgevingsvisie 1.0 van gemeente Zwolle is het buitengebied van Zwolle in kaart gebracht. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk door middel van profielbeschrijving van de in het buitengebied meest voorkomende huishoudprofielen.

Ook vindt u data over de bevolkingssamenstelling per gebied en buurt in aantal en naar geslacht en leeftijd; groene en grijze druk; woningen naar eigendom, bouwjaar en WOZ; ontwikkeling huishoudens naar gebied en type; de mate van levensloopbestendigheid van woningen en data over de economische ontwikkeling van het buitengebied van Zwolle.

Het onderzoek is uitgevoerd in de maand mei. De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

omgevingsvisie-1.0-buitengebied-zwolle-def.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.