Ondernemerspeiling 2017

Periodiek onderzoek
De gemeente Zwolle wil bijdragen aan een goed ondernemersklimaat door voorzieningen en dienstverlening te optimaliseren. Daarom is het goed om te weten hoe ondernemers over de stad en de dienstverlening van de gemeente denken, en er zo achter te komen waar ruimte voor verbetering is.
Zwolle voert één keer per twee jaar een ondernemerspeiling uit. Ondernemerspeiling is een enquêteonderzoek naar de mening van Zwolse bedrijven over de ervaringen met ondernemen in Zwolle in het algemeen en de gemeentelijke dienstverlening in het bijzonder. Ook richt de peiling zich op regeldruk aspecten. Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgezet bij het ondernemerspanel, aangevuld met een ondernemersdoelgroep om de respons en daarmee representativiteit te verhogen.

Resultaten Ondernemerspeiling
In februari 2017 ontvingen alle ondernemers uit de gemeente Zwolle een uitnodiging om deel te nemen aan de ondernemerspeiling. De onderzoeksresultaten zijn verzameld en verwerkt in een rapportage
Ondernemers in Zwolle zijn over het algemeen tevreden; zowel over de bedrijfsomgeving en het ondernemersklimaat, als over de dienstverlening door de gemeente Zwolle. Ten opzichte van de rest van Nederland haalt Zwolle betere rapportcijfers dan gemiddeld, zo blijkt uit de ondernemerspeiling 2017.  Dat neemt niet weg dat er genoeg verbeterpunten zijn. Zwerfvuil en parkeerproblemen, maar ook communicatie met de gemeente worden door ondernemers regelmatig genoemd. U vindt de rapportage in de bijlage.
Rapportage_Ondernemerspeiling_2017_definitief.pdf

De resultaten van de Ondernemerspeiling worden ook gebruikt om Zwolle met andere gemeenten te kunnen vergelijken. U kunt daarover lezen op ‘Waarstaatjegemeente.nl’.

In 2014 is er ook een Ondernemerspeiling gehouden. U vindt de resultaten in het bijgevoegde rapport.
Rapportage Ondernemerspeiling_2014.pdf

Ook mee doen?
Wilt u ook mee doen aan de volgende ondernemerspeiling of een ander onderzoek bij ondernemers? Dan kunt u zich aanmelden via ondernemerspanel@zwolle.nl

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.