Onderzoek Grootschalige opwekking duurzame energie 2017

Zonnepark

Oktober 2017

Onderzoek en resultaten

De Gemeente Zwolle werkt aan een afwegingskader voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Het betrekken van de stad bij de realisatie van het afwegingskader is onderdeel van het proces, onder andere via een stadsgesprek en door de wijken in te gaan. Ook is een onderzoek uitgevoerd onder het Zwolse burgerpanel, met als doel om een actueel beeld te krijgen van hoe de Zwolse inwoners tegenover het realiseren van grootschalige opwekking van duurzame energie (zon, wind, geothermie en water) staan.

Het rapport bevat de resultaten van de enquête die in augustus 2017 is gehouden onder leden van het burgerpanel.

Rapport grootschalige opwekking duurzame energie.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.