Onderzoek hulpmiddelen Wmo 2017

Onderzoek en resultaten
Gemeente Zwolle heeft in de zomer van 2017 een onderzoek gedaan onder inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een rollator of een scootmobiel. De resultaten worden gebruikt voor een nieuwe aanbesteding van leveranciers van de hulpmiddelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en het verstrekken van hulpmiddelen.
Met het onderzoek wil de gemeente Zwolle de wensen en behoeften van haar inwoners tijdens de aanbestedingsgesprekken goed kunnen meenemen. Daarom is met een enquête onderzocht welke service en kwaliteit van ondersteuning inwoners wensen.
De gemeenteraad bespreekt de aanbesteding naar verwachting eind januari 2018. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vergaderkalender.

De rapportage met de uitkomsten van de enquête vindt u in de bijlage.
Def rapportage onderzoek Hulpmiddelen Wmo .pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.