Wijkgezondheidsprofiel Zwolle 2017

Onderzoek en resultaten

Gemeente Zwolle heeft samen met de GGD IJsselland wijkgezondheidsprofielen ontwikkeld. Wijkgezondheidsprofielen geven inzicht in de gezondheidssituatie van de Zwolse volwassen inwoners. 

De profielen zijn  vooral bedoeld voor professionals, die met behulp van de gegevens met bewoners in gesprek kunnen gaan over wat er nodig is in de wijk om de gezondheid van de bewoners te verbeteren. De gezondheidsprofielen geven nu nog  voornamelijk de gegevens op stadsdeelniveau weer, daar waar mogelijk wordt al wel verder ingezoomd.

In haar gezondheidsbeleid gaat gemeente Zwolle uit van de positieve gezondheidsbenadering van Machteld Huber. Gezondheid gaat niet over het ontbreken van ziektes, beperkingen of problemen. Het gaat om het vermogen van mensen hiermee om te gaan.

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. De wijkgezondheidsprofielen bieden hierin dus een goed instrument om met inwoners samen aan de gezondheid van hun wijk te werken.

Gemeente Zwolle ontwikkelt de profielen verder door zodat deze op termijn ook inzicht op buurtniveau geven.

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.