Jeugdzorg Zwolle Hulp en Ondersteuning

Analyse Benchmark Duiding 2017
De informatie in de rapportage ‘Jeugdzorg Zwolle Hulp en Ondersteuning’ geeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkeling van het jeugdzorggebruik in Zwolle.
Er is uitleg over definities, gebruik van jeugdzorg in Zwolle en kenmerken van de gebruikers, zoals geslacht en gezinssamenstelling. We gaan specifiek in op de ontwikkeling van jongeren ouder dan 18 jaar binnen jeugdzorg. U vindt ook informatie over het perspectief bij verwijzing en per verwijzer. En over de ontwikkeling jeugdzorg vanaf 2011 en vergelijk met die ontwikkeling in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Deze drie gemeenten zijn al vanaf 2005 als grootstedelijke regio’s verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen hun gemeente.
 
Deze rapportage is tot stand gekomen door analyse van open data van het CBS en gemeentelijke bronnen zoals de Basis Registratie Personen (BRP), financiële data van gemeente Zwolle en gemeentelijke jaarrekeningen. U vindt de rapportage in de bijlage CBS analyse 2017 en eerder ondersteuning jeugd def.pdf
De bron van de informatie staat bij iedere grafiek of tabel vermeld. In geval van vragen over, of opmerkingen n.a.v. deze analyse kunt u een email sturen aan onderzoek@zwolle.nl  

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.