Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2018


Onderzoek en resultaten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet 2015. Gemeente Zwolle wil graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp die ze krijgen. Daarom willen we graag van jongeren en hun ouders horen wat zij ervan vinden. Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de jeugdwet verplicht om ieder jaar een klant-ervaringsonderzoek uit te voeren over jeugdhulp.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle mensen die geregistreerd staan als Client Jeugdhulp en hun ouders:
- Zwolse kinderen met jeugdhulp in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar
- Ouders van kinderen met jeugdhulp in de leeftijd 0 t/m 17 jaar in Zwolle

De vragen zijn bedoeld voor deze jongeren en ouders, maar zij mochten bij het invullen geholpen worden door hun ouders, verzorgers, vrienden, familieleden of buren. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
Voor het onderzoek zijn in 2018 iets minder dan 2.700  jongeren van 12 tot 18 jaar met jeugdhulp en ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar met jeugdhulp uitgenodigd.
De vragen die jongeren en ouders hebben beantwoord, zijn geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragen heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de jongeren nu hebben of in de toekomst aanvragen.

Jongeren en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn akkoord gegaan met het feit dat gemeente Zwolle de resultaten van het onderzoek gebruikt om de jeugdhulp voor Zwolse jongeren te verbeteren.

De respons van het onderzoek in Zwolle van 15%is hoog te noemen, landelijk was de respons in de afgelopen jaren 10%.
De meeste jongeren en ouders zijn in 2018 positief over de jeugdhulp en vergeleken met 2017 zien we hier geen grote veranderingen in. De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.
De resultaten geven een zeker beeld van de ervaringen met jeugdhulp in Zwolle en bieden input voor gesprek met bijvoorbeeld de Jongerenraad en Participatieraad Zwolle.

Het onderzoek is in 2018 in mei uitgevoerd.
U vindt de onderzoeksrapportage in de bijlage:
Rapport_ceo_jeugdhulp_2018.

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)