Mantelzorgmonitor 2018

Onderzoek

De gemeente Zwolle gebruikt verschillende maatregelen om mantelzorgers te helpen, bijvoorbeeld via het steunpunt Mantelzorg en de Sociale Wijkteams. Om te weten te komen hoe goed mantelzorgers hiermee worden bereikt en of de ondersteuning hen helpt, doet de gemeente sinds 2016 elke twee jaar een onderzoek: de mantelzorgmonitor.

Net als in 2016 is in 2018 een vragenlijst verspreid onder 5000 leden van het Zwols burgerpanel. In totaal 655 mantelzorgers hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn ook gegevens van het Steunpunt Mantelzorg en OZOverbindzorg gebruikt voor het onderzoek.

Resultaten

De mantelzorgmonitor maakt duidelijk hoeveel behoefte mantelzorgers hebben aan hulp. Maar ook hoeveel hulp zij al gebruiken en wat ze van deze hulp vinden. Ook heeft de monitor te maken met kwetsbare mantelzorgers, zoals mensen die intensief mantelzorg geven en mantelzorgers met een slechte gezondheid.

Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is dat veel mantelzorgers de hulp die ze kunnen krijgen, ook echt gebruiken. Dat gebeurt meer dan in 2016. Ook zijn mantelzorgers iets tevredener over de hulp en voelen ze zich minder overbelast door het zorgen.

De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

rapport-mantelzorgmonitor-2018.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).