Mijn Zwolle van Morgen zomer 2018

Hoe ziet 'jouw'Zwolle er in 2030 uit?

Enquête onder 750 jongeren

De Nieuwe Hanze Unie heeft in samenwerking met de Jongerenraad Zwolle en het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) in juni 2018 aan jongeren gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek: ‘Hoe ziet ‘jouw Zwolle’ er in 2030 uit?’. De jongeren zijn gevraagd naar hun favoriete plek in de stad. En waarom? En naar wat zij belangrijk vinden in 2030 en wat zij in 2030 veranderd willen hebben. Er hebben zo’n750 jongeren aan het onderzoek deelgenomen. Gemeente Zwolle betrekt de onderzoeksresultaten bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen’.

Eindrapportage

In de bijlage vindt u de resultaten van het onderzoek Jongeren over hun Zwolle in 2030.

eindrapportage_enquete_jongeren_zwolle_van_morgen.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)