Aangepaste dienstverlening van inkomensondersteuning

Heeft u een bijstandsuitkering of wilt u deze aanvragen? Of wilt u weten hoe u schuldenvrij kunt worden? Samen met u zoeken we naar een goede oplossing, ook nu er maatregelen rond corona van kracht zijn. De dienstverlening is hierop aangepast. 

Inkomensondersteuning

De bereikbaarheid van de consulenten is niet gewijzigd. U kunt uw consulent gewoon bellen of mailen. Ook  kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnummer 14038 (5 cijfers) of via het contactformulier.

De openingstijden van de balie in het Stadskantoor (Lubeckplein) zijn aangepast. Het is alleen tussen  08.00 en 12.00 uur mogelijk om binnen te lopen voor:

  • het ophalen van (aanvraag)formulieren;
  • het stellen van uw vragen over uw uitkering en/of minimaregelingen;
  • het ophalen van weekgeld
  • het inleveren van (gevraagde) bewijsstukken.

Uitgenodigd voor gesprek?

Bent u uitgenodigd voor een gesprek met een consulent? Dan wordt dit een telefonisch gesprek. Op het geplande tijdstip wordt u gebeld. Alleen in noodgevallen is er een gesprek op de afgesproken plaats. Uw consulent overlegt dit met u. Een gesprek op een bepaalde plaats kan alleen als u geen gezondheidsklachten hebt.

Inleveren bewijsstukken

Heeft u nog niet alle gegevens ingeleverd die wij nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen? Neem dan contact op met uw consulent. Uw consulent kan u vertellen hoe deze gegevens het beste kan inleveren.

Schulddienstverlening

  • Als u een aanvraag voor schulddienstverlening wilt doen dan kunt te bellen met het Sociaal Wijkteam op telefoonnummer telefoonnummer 038 498 9980. Dat kan van 9.00 tot 17.00 uur. Er zitten extra medewerkers aan de telefoon om u verder te helpen en te bekijken wat momenteel de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie over schulddienstverlening en de mogelijkheden kunt u ook op www.zwolle.nl/schulddienstverlening terecht .
  • Heeft u al een schuldverleningstraject? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw consulent. Daarnaast is ook het ook  mogelijk om via telefoonnummer 14038 (5 cijfers) contact op te nemen of via het contactformulier.

Gemaakte afspraken

Hebt u al een afspraak staan bij de afdeling schulddienstverlening? Dan wordt u hierover gebeld. Het uitgangspunt is dat alle afspraken telefonisch worden afgehandeld. Alleen in zeer dringende gevallen kan een afspraak op locatie. Uw consulent overlegt dit met u. Dit laatste kan natuurlijk alleen wanneer u in goede gezondheid bent.

Crisissituatie

Moet u uw huis uit? Wordt water of elektriciteit afgesloten? Dat is een crisissituatie. Is er een crisissituatie bel dan direct het Sociaal wijkteam via 038 498 9980. Dat kan van 9.00 tot 17.00 uur. Er zitten extra medewerkers aan de telefoon om u verder te helpen.

Bent u ondernemer?

U kunt contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen (RBZ). Het is momenteel erg druk daardoor is het RBZ het best bereikbaar via www.rbzzwolle.nl/contact . Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/coronainfo-ondernemers