Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio IJsselland: lichte verruiming

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland heeft op woensdag 29 april 2020 de nieuwe noodverordening voor de regio IJsselland vastgesteld. Daarmee komt de vorige noodverordening te vervallen.

Deze nieuwe noodverordening is ondertekend door voorzitter Peter Snijders. Met het vaststellen van de nieuwe noodverordening komt er weer iets meer ruimte.

Sinds woensdag 29 april is de vernieuwde noodverordening in de regio IJsselland van kracht. En dat betekent voor onze regio dat kinderen t/m 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding buiten mogen sporten, dat jongeren van 13 t/m 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding buiten mogen sporten mits zij anderhalve meter in acht nemen en dat de kinderopvang en het basisonderwijs weer openen.

En dat vergt een inspanning van iedereen die hierbij betrokken is. Voorzitter Veiligheidsregio Peter Snijders: “We zien in onze regio dat bedrijven en instellingen samen met gemeenten zoeken hoe we op een veilige manier de anderhalvemetersamenleving invulling kunnen geven. Vanuit verschillende kanten worden inspanningen geleverd om de kinderen en jongeren weer aan het sporten en naar school te kunnen laten gaan. Dat gaat niet vanzelf en daar komt veel bij kijken, ik vind het mooi om te zien hoe die verantwoordelijkheid met veel energie opgepakt wordt.”

Stappen verder

Ook in de recreatieve sector is iets meer ruimte gekomen. Sinds vorige week mogen campings weer open voor kampeerders die compleet zelfvoorzienend (met eigen sanitaire voorzieningen) zijn. Zij mogen dan wel gebruik maken van een stortplaats voor het chemische toilet.

De scouting kan weer starten, winkels openen weer en er zijn steeds meer restaurants die hun weg vinden in de bezorg- en afhaalwereld. Allemaal op manieren die passen binnen de landelijke regels, waarbij anderhalve meter afstand de norm is. Toch zijn er ook sectoren die ook al graag open willen, maar waar dit nog niet mogelijk voor is. Die duidelijkheid moet dan ook gegeven worden.  In onze regio handhaven we waar dit nodig is, maar liever voeren we een goed gesprek.

In gesprek blijven

Peter Snijders: “Wat kan inmiddels op een veilige manier, en wat kan absoluut nog niet? Er is een lichte verruiming van de maatregelen, maar we moeten hierover wel het gesprek blijven voeren. Ik merk dat mensen zoeken naar wat wel en niet mogelijk is. We zien dat mensen behoefte hebben aan meer vrijheden, maar dat kunnen we ons nog niet permitteren. Gelukkig voeren we deze gesprekken ook, en zie ik met trots hoe in onze regio mensen proberen om op een veilige manier, samen maar op afstand, te leven, recreëren en te zorgen. Samen houden we dit vol!”

Samenkomsten

In de nieuwe noodverordening blijven de specifieke maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten van kracht. Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september 2020.

Daarnaast is het in de hele regio verboden om met 3 of meer personen samen te komen indien er geen afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio is tevens bevoegd om winkels of markten waar de maatregelen niet worden nageleefd, te sluiten.

Maatregelen voor contactberoepen

Het uitvoeren van elke vorm van contactberoepen is verboden wanneer er geen 1,5 meter afstand tot de klant/cliënt gehouden kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor kappers, nagelstylisten, masseurs en rijinstructeurs. Ook zaken waar deze beroepen uitgevoerd worden, zijn gesloten.

Uitzondering geldt voor mensen die een (para)medisch beroep hebben, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Deze mensen mogen hun werk nog uitvoeren mits er sprake is van een medische indicatie en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

  • Bron: Veiligheidsregio IJsselland

noodverordening-covid-19-vr-ijsselland-29-04-2020.pdf