Aanpassing vliegroutes Lelystad: gemengde reacties

Aanpassing vliegroutes Lelystad: gemengde reacties

De aanpassing van de vliegroutes naar Lelystad die de minister in februari bekend maakte, brengt verbeteringen voor Zwolle, maar roept ook nieuwe vragen en zorgen op, met name voor de lange termijn.

Dat constateren burgemeester en wethouders van Zwolle na het bestuderen van het gewijzigde milieueffectrapport. Lees hier hun voortgangsbericht aan de gemeenteraad van 20 april.

Ze stellen vast dat minister Cora van Nieuwenhuizen geluisterd heeft naar de Overijsselse gemeenten en de hoogte van de vliegroutes heeft aangepast. Zo zal er vanaf de Duitse grens hoger worden gevlogen en in glijvlucht worden gedaald, waardoor de geluidoverlast afneemt. In de eerste fase – tot 10.000 vliegbewegingen per jaar- wordt er op tenminste 5.000 voet (1500 meter) langs Stadshagen gevlogen, waar eerder nog sprake was van 3.000 bij kruisend verkeer.

Meer vluchten langs Zwolle

“Met de aanpassingen heeft de minister gehoor gegeven aan de verzoeken uit deze regio en komt ze tegemoet aan een deel van onze bezwaren”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. B en W constateren na het bestuderen van de stukken dat er in vergelijking met de plannen uit 2014 nu veel meer vluchten vanuit het zuiden langs Zwolle naar Lelystad gaan, die niet in glijvlucht dalen. Dat betekent dat met name Berkum, Aa-landen en Stadshagen aanmerkelijk meer vliegtuigen voorbij zien komen.

Randvoorwaarden herindeling

Het Zwolse gemeentebestuur heeft nauw contact gehad over de analyse met de andere gemeenten en de provincie Overijssel. Tezamen pleiten zij er voor dat de minister bij de herindeling van het luchtruim een aantal randvoorwaarden hanteert om overlast voor de langere termijn te voorkomen. Ze vragen de minister:

  • haar toezegging te herhalen dat lang laag vliegen boven Overijssel tot het verleden behoort na de herindeling;
  • om boven het ‘oude land’ niet lager te vliegen dan 6.000 voet (1800 meter), zoals in het verleden afgesproken, en als uitgangspunt vast te leggen dat vliegverkeer bij het dalen naar Lelystad zo lang mogelijk zo hoog mogelijk blijft vliegen in glijvlucht;
  • vertrekkende vliegtuigen zo snel mogelijk te laten stijgen naar het hogere luchtruim.

Monitoring

Zwolle heeft met de andere overheden in Overijssel kennis genomen van het rapport van de commissie voor de m.e.r. en de reactie van de minister daarop. Zij voelen zich gesteund door het advies van de commissie  om geluid, ultrafijnstof, vliegbewegingen en beleving te monitoren en wachten de voorstellen van de minister voor het monitoring- en evaluatieprogramma af. De overheden gaan ervan uit dat de minister de regio actief betrekt bij de invulling daarvan.

Ten slotte zijn ze tevreden met de toezegging van de minister om een goede en publieksvriendelijke samenvatting te maken van de te verwachten effecten van de plannen voor de ter inzage legging van het gewijzigde Luchthavenbesluit. Dat komt tegemoet aan de wens om open en volledige informatie.

Gezamenlijke reactie

De gemeenten en provincie wachten nu het aangepaste Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport af en zullen daarop gezamenlijk reageren naar de minister.