Aantal laadpalen in Zwolle sterk uitgebreid

Aantal laadpalen in Zwolle sterk uitgebreid

Zwolle krijgt met 42 andere gemeenten in Overijssel en Gelderland fors meer laadpunten voor elektrische auto's. Er komen in beide provincies maar liefst 4500 nieuwe laadpunten bij, daarmee krijgt het elektrisch rijden een enorme impuls. Dat is het resultaat van een gezamenlijke aanbesteding.

Ook Zwolle deed mee in de aanbesteding voor de laadpalen. Momenteel staan er ongeveer 40 laadpalen in de openbare ruimte in Zwolle, daar kunnen er de komende drie a vier jaar een kleine 200 bij komen. Daarmee telt Zwolle straks ongeveer zes keer zo veel openbare laadpunten als nu.

Laagste prijs

Gebruikers van de nieuwe laadpalen betalen straks de laagste prijs van Europa. De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland per kWh, namelijk 15 cent. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer maar 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen.

De beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders. In totaal gaat het om 2250 laadpalen met 4500 laadpunten. De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten, waaronder Zwolle. 

Aanvragen laadpaal

In overleg met de gemeente plaatst Ecotap in samenwerking met Allego de laadpalen. E-rijders, die geen eigen oprit hebben en een openbare laadpaal willen aanvragen, kunnen zich nu al melden via de website www.openbaarladen.nl. Ecotap krijgt in samenwerking met Allego drie jaar lang het exclusieve recht om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en deze te exploiteren.

Lokale energie en slim laden

Onderdeel van de aanleg is ook dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie coöperaties. Tegelijk start ook de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin wordt onderzocht hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie. De provincies Overijssel en Gelderland kiezen samen met de netbeheerders Enexis Groep en Alliander voor slim laden.

Met slim laden kunnen elektrische auto’s sneller laden als er volop duurzame energie uit zon en wind beschikbaar is. Hiermee bereiden we ons voor op het laden van miljoenen elektrische auto’s met duurzame energie en maken we optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dat draagt bij aan de energietransitie, schonere lucht en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. De drie jaar durende praktijkproef is wereldwijd het grootste (gedrags)onderzoek naar slim laden.

Harm-Jan Idema van Enpuls namens de slim laden partners: “Door meer gespreid over de dag te laden gebruiken we meer energie uit zon en wind en voorkomen we overbelasting tijdens de drukke uren. De praktijkproef naar slim laden is uniek in omvang en bijzonder met zoveel partijen die daaraan meewerken. Dit onderzoek draagt zo bij aan de energietransitie, schone lucht en minder CO2 uitstoot.”

Voldoende laadpunten

Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel: “De beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte is cruciaal voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto’s. Daarom hebben wij dit initiatief genomen, waarbij we gemeenten ontzorgen.”