Ereburgerschap en onderscheiding voor Henk Jan Meijer

Locoburgemeester René de Heer reikte Henk Jan Meijer afgelopen vrijdag bij zijn officiële afscheid namens raad en college het Ereburgerschap van de stad uit.  Door Commissaris van de Koning Andries Heidema werd Meijer vervolgens onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Zwolle werd Henk Jan Meijer  vrijdag 30 augustus benoemd tot Ereburger van Zwolle, als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn uitzonderlijke en langdurige verdiensten voor de stad.

Henk Jan Meijer is een strategisch sterk bestuurder met oog voor verschillende belangen. Hij opereert koersvast vanuit de inhoud, denkt in lange lijnen en kan vertrouwen op een buitengewone politiek-bestuurlijke én sociale antenne.

In alles stuurt hij op kwaliteit en continuïteit, waarbij hij verandering en innovatie niet schuwt. Hij hecht aan draagvlak en samenwerking en neemt mensen in het proces mee.  Meer dan drie periodes heeft hij geïnvesteerd in de stad. Onder zijn burgemeesterschap heeft Zwolle zich kunnen ontwikkelen tot een dynamische stad met behoud van de menselijke maat.

De vertrekkende burgemeester Henk Jan Meijer ontving het ereburgerschap van Zwolle

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad aan Zwollenaren en niet-Zwollenaren met uitzonderlijke verdiensten voor de Overijsselse hoofdstad.

De gemeente maakt onderscheid tussen de gouden penning verbonden aan het Ereburgerschap en de zilveren penning verbonden aan het Erepenninghouderschap van de stad. De gouden penning werd eerder uitgereikt aan wijlen eerste bevrijder

Leo Major en oud-burgemeester Job Drijber. Enkele jaren geleden werd ondernemer Wim Waanders Ereburger van Zwolle. Zwolle heeft met Henk Jan Meijer nu twee Ereburgers. Het gezelschap Erepenninghouders telt inmiddels 36 personen en/of organisaties.

De vertrekkende burgemeester Henk Jan Meijer werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Bij zijn afscheid als wethouder en locoburgemeester van Den Haag in 2000 werd Henk Jan Meijer onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij zijn afscheid in Zwolle werd hij bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn grote lokale, regionale en (inter)nationale verdiensten voor Zwolle.

(foto's Erik Franssen)