Financiële hulp voor ondernemers

Tijdens een bijeenkomst over schuldhulp aan ondernemers benadrukte wethouder Klaas Sloot dat het van belang is dat ondernemers vroegtijdig aan de bel trekken als ze in de financiële problemen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland telt ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel volgens het CBS en dat aantal blijft stijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit betekent dat er - grofweg - tussen de honderd- en tweehonderdduizend ondernemers zijn die het financieel moeilijk hebben.

Schaamte

Veel ondernemers vinden het echter moeilijk om hulp te vragen. Daarbij spelen  schaamte en onwetendheid  over waar men voor advies terecht kan, een rol. De gemeente Zwolle  vindt het belangrijk dat ondernemers in zwaar weer worden geholpen. Daarom biedt zij sinds ook schulddienstverlening specifiek gericht op ondernemers aan.

Bekendheid

De bijeenkomst werd georganiseerd om hieraan meer bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat de ondernemers met financiële problemen zich  in een zo vroeg mogelijk stadium bij de gemeente Zwolle melden en/of  door andere instanties worden doorverwezen. Ook is het voor partijen zoals de Belastingdienst, banken, deurwaarders, boekhouders, bedrijfsadviseurs, maatschappelijk werk en de sociale wijkteams van belang dat ze samenwerken.

Meer weten?

De schulddienstverlening die de gemeente Zwolle aan ondernemers biedt,  wordt uitgevoerd door het team Schuldsanering & Ondernemers. Nadere informatie is te vinden op   www.zwolle.nl/schulddienstverleningondernemers. Voor aanmelding en/of vragen kan gemaild worden naar  teamso@zwolle.nl  .