Gemeente start proef met duo-afvalbakken in de Aa-landen

Gemeente start proef met duo-afvalbakken in de Aa-landen

De gemeente Zwolle en ROVA gaan een proef uitvoeren met duo-afvalbakken in winkelcentrum De Dobbe in de Aa-landen. De bestaande, kleine afvalbakken worden vervangen door zes grotere duo-afvalbakken waarmee PMD- en restafval gescheiden van elkaar worden ingezameld. Daarnaast komt er nabij iedere duo-afvalbak een inzamelrooster voor sigarettenpeuken.

Duidelijke aanwijzingen op de nieuwe bakken moet ervoor zorgen dat deze worden herkend en intensief en goed gebruikt gaan worden.

De proef duurt een half jaar en dient om het scheiden van afval  te bevorderen. De nieuwe bakken hebben een grijze bak voor het restafval en een oranje bak voor plastic verpakkingen, blikjes en drankkartons (PMD-afval).

Symbolische onthulling

De duo-afvalbakken worden deze week geplaatst op verschillende locaties in het  winkelcentrum De Dobbe. Lajenda Garst, projectmedewerker van ROVA, verricht op donderdag 20 juni om 16.00 uur de symbolische onthulling van de eerste duobak.

Met de duo-afvalbakken wordt het afval apart ingezameld, zodat het gescheiden blijft en de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. De proef is mede mogelijk gemaakt door ROVA en wordt door de gemeente beschouwd als een stap op weg naar een afvalloze samenleving.

Afvalloze samenleving

De gemeente Zwolle streeft naar een samenleving waarin al het afval dat kan worden hergebruikt uiteindelijk weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Wethouder William Dogger: "Om dat te bereiken moeten we ons afval zo goed mogelijk scheiden. Met deze proef bereiken we dat en zorgen we samen ook voor een schone omgeving."