Gemeenteraad bespreekt bouwstenen zienswijze Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Gemeenteraad bespreekt bouwstenen zienswijze Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Maandag 12 november bespreekt de gemeenteraad de bouwstenen die straks moeten worden meegenomen in de reactie van de gemeente Zwolle op het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

Naar verwachting zal de minister deze maand het Luchthavenbesluit bekend maken. Daarna is er een periode van zes weken om zienswijzen op dat besluit in te dienen. De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken dat ze graag daarover met de wethouder van gedachten wil wisselen. De wethouder kan dan de opmerkingen en wensen vanuit de raad inbrengen in de zienswijze die Zwolle samen met de andere gemeenten in West-Overijssel zal indienen.

Lees hier het voorstel met de bouwstenen dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben voorgelegd.