Gemeenteraad stuurt open brief over Lelystad Airport

Gemeenteraad stuurt open brief over Lelystad Airport

De gemeenteraad sprak op 19 juni met vertegenwoordigers van de wijkverenigingen van Stadshagen, Aalanden en Berkum, Hoog Over Zwolle en HoogOverijssel over de zorgen die er zijn over de uitbreiding van Lelystad Airport. Naar aanleiding van deze en andere gesprekken en signalen hebben de gezamenlijke raadsfracties een open brief gestuurd aan burgemeester en wethouders van Zwolle.

Daarin schrijven ze dat ze zich net als de inwoners van Zwolle grote zorgen maken over de overlast van verdere uitbreiding van Lelystad Airport. Ze vragen b en w hun zorgen en de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het manifest `The sky ís the limit´ onder de aandacht te brengen van de minister en de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat.

Burgemeester en wethouders hebben de brief van de raad op 20 juni doorgestuurd naar de minister en de vaste commissie.

Lees hier de brief van de gemeenteraad.