Graafwerkzaamheden bij bouw ondergrondse fietsenstalling Stationsplein

Graafwerkzaamheden bij bouw ondergrondse fietsenstalling Stationsplein

Op maandag 2 december begint Boskalis Nederland met graafwerk voor de bouwkuip van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein. De aannemer brengt vanaf donderdag 5 december de afgegraven grond weg met vrachtwagens. Dat gebeurt tussen 07:00 en 19:00 uur. Het werk aan de bouwkuip wordt uitgevoerd tot en met 21 december 2019. De aannemer zorgt ervoor dat de omgeving geen overlast heeft van het werk.  

De afgelopen tijd is Boskalis Nederland op het Stationsplein bezig geweest met het plaatsen van de CSM-wanden, vastmaken van de verankering en het aanbrengen van de speciale gellaag, om de bouwkuip af te sluiten voor het grondwater. Nu dit werk bijna klaar is, begint de aannemer met het afgraven van de bodem. Zo ontstaat de bouwkuip. De bouwkuip is een ruimte waarin droog en veilig gewerkt kan worden aan de bouw van de ondergrondse fietsenstalling.

Graven

De graafwerkzaamheden starten op maandag 2 december. De aannemer begint te graven aan de kant van de Oosterlaan. Maar eerst worden de dunne slangen weggehaald. Deze werden eerder in de bodem geplaatst zodat de gellaag kon worden geïnjecteerd. Mochten de slangen niet snel weggehaald kunnen worden, dan kan het graven ook pas later beginnen en moet Boskalis misschien tot 23:00 uur werken. Dat zal dan één graafmachine zijn die binnen de bouwhekken werkt. Dat zorgt nauwelijks voor geluidsoverlast. Bij de Terborchstraat en Oosterlaan hangt de aannemer geluidsabsorberende doeken op aan de hekken, om de hoeveelheid geluid die bij deze woningen te horen is te verminderen.

De afgegraven grond wordt binnen de bouwhekken bewaard en later met vrachtwagens weggebracht.

Afvoeren grond

Tussen 07:00 en 19:00 uur wordt de afgegraven grond afgevoerd (weggebracht). Ongeveer acht vrachtwagens per uur rijden van en naar de ingang van het werkterrein. Zij rijden via de A28 – Blaloweg – Rieteweg – Westerlaan naar de IJsselhallen. Daar heeft de aannemer een bufferterrein voor de vrachtwagens. De aannemer zorgt ervoor dat de vrachtwagens niet allemaal tegelijk aan de Westerlaan staan te wachten om ingeladen te worden. Via een speciaal voor het werk aangelegde brug op het bouwterrein kunnen de vrachtwagens binnen de bouwhekken keren. Op de Westerlaan staan bij de ingang van het werkterrein twee verkeersregelaars om ervoor te zorgen dat het in- en uitrijden van de vrachtwagens veilig gaat. Ook staan bij de Parkschool verkeersregelaars als de school begint en klaar is.