'Hostcel' in voormalig politiebureau centrum Zwolle

In het voormalige politiebureau aan de Luttekestraat komt een hostel, ruimte voor culturele initiatieven, een bar/restaurant en terras. Dit heeft het college dinsdag 28 januari besloten.

In mei 2019 heeft de gemeente Zwolle een oproep gedaan voor initiatieven die het voormalige politiebureau aantrekkelijker en levendiger maken voor bewoners en bezoekers van de stad. Uit de ingediende initiatieven is besloten om verder te gaan met de ondernemers van Hostcel.

Hostcel is een initiatief van twee startende ondernemers uit Zwolle. De kamers van het hostel variëren van tweepersoons- en familiekamers tot meerpersoons slaapzalen. Op de begane grond willen ze een laagdrempige eetgelegenheid realiseren: Bar Pita met aan twee zijden terras.

Wethouder René de Heer: “Met Hostcel geeft de gemeente ruimte voor experiment. Het gaat om een functie die Zwolle nu nog niet kent en die aansluit bij de ontwikkeling van de stad. De initiefnemers bieden cultuur en horeca op een laagdrempelige manier aan en zijn daarmee toegankelijk voor een breed publiek."

"Het spreekt ook een doelgroep aan die normaal gesproken misschien alleen een dagje naar Zwolle gaat en die nu voor een aantal dagen in Zwolle kan verblijven tegen een aantrekkelijk tarief. Dit kan een impuls geven aan het toerisme in de stad.”

Cultuur, toerisme en een lekkere hap

Het concept van een hostel en Bar Pita zorgt niet alleen voor kansen in toerisme. In Bar Pita kunnen toeristen én inwoners van Zwolle terecht voor een lekkere hap.

"Mooi is dat de combinatie gezocht wordt met cultuur. Naast livemuziek worden er o.a. exposities gehouden. Iedere hostcelbezoeker draagt automatisch bij aan de zogenaamde cultuurpot. Hiermee worden culturele partijen betaald die in Bar Pita activiteiten verzorgen", aldus wethouder Monique Schuttenbeld.

“Dit concept is een mooie invulling om het gebouw aan de Luttekestraat aantrekkelijk en levendig te maken. Cultuur versterkt de horecafunctie en andersom.”

Selectieprocedure

De oproep die de gemeente in mei 2019 deed ging om een haalbaar plan dat past bij de ambities om een aantrekkelijke en gastvrije locatie te maken van het gebouw.

Hiervoor zijn zes plannen ingediend. Nog tijdens de voorselectie hebben twee partijen zich teruggetrokken. De overgebleven vier partijen hebben hun plannen gepresenteerd aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente op het gebied van cultuur, leisure en vastgoed, een planeconoom, de centrummanager van Zwolle en de voorzitter van de ondernemersvereniging Luttekestraat.

Hieruit zijn twee intiatieven geselecteerd die hun plannen verder konden uitwerken en presenteren in een tweede ronde. Uiteindelijk heeft de adviescommissie de keus voor de twee overgebleven initiatieven voorgelegd aan het college. Het college heeft vervolgens besloten, dat het plan van Hostcel als het meest kansrijke gezien wordt op basis van de gestelde randvoorwaarden en de ambities.

Planning

In de volgende fase van het proces gaan de partijen met elkaar om tafel over de inhoud van de huurovereenkomst. Naar verwachting is hiervoor tot minimaal eind mei 2020 de tijd nodig. Daarna moet het ontwerp verder worden uitgewerkt en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarna kan de verbouwing pas starten. Een datum voor de opening is nu nog niet bekend.