Kindermishandeling, dat willen we niet!

Kindermishandeling, dat willen we niet!

In de week van 19 tot en met 25 november 2018 wordt de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling georganiseerd. Door heel Nederland vinden er activiteiten plaats om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezingsituaties. Het gaat om ruim 118.000 kinderen.

Kom in actie!

Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. Zie voor meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl