Meer ruimte voor lopen

Meer ruimte voor lopen

De gemeente Zwolle vraagt samen met andere overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties meer plek en aandacht voor lopen in de buitenruimte. Meer lopen draagt bij aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Meer dan dertig organisaties hebben zich verenigd in het platform Ruimte voor Lopen om de waarde van lopen beter te benutten. De officiële lancering van het platform vond plaats op 9 oktober 2019 tijdens het internationale voetgangerscongres Walk21.

Meer lopen

Meer lopen ontlast de verkeersdruk en het vermindert beslag op schaarse ruimte. Lopen is goed voor gezondheid en welzijn; het brengt mensen die veel zitten in beweging en voorkomt stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvriendelijke gebieden. Daarmee bevordert het ontmoeting en zelfredzaamheid, zeker ook voor kinderen, ouderen en mindervaliden.

Over Ruimte voor Lopen

De partners van Ruimte voor Lopen willen de kansen van lopen veel beter benutten. Ze zetten zich in voor drie doelen:

  1. Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.
  2. De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.
  3. Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn al meer dan 30 partners bij het platform aangesloten, waaronder de ANWB, verschillende provincies en gemeenten, RIVM, Veilig Verkeer Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Staatsbosbeheer. Organisaties die zich ook willen aansluiten, zijn van harte welkom.

Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. Partners werken samen in projecten rondom beloopbaarheid, voetgangersveiligheid, beweegvriendelijke leefomgeving, stimuleren lopen voor gezondheid en aantrekkelijke, veilige en obstakelvrije routes voor voetgangers en wandelaars. Daarnaast helpen ze het gezamenlijk belang van lopen zichtbaar te maken en delen ze kennis en goede voorbeelden.