Mijn Zwolle van Morgen 2030

Voor de Omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen 2030 wordt een Milieueffectrapportage opgesteld. Voordat deze milieueffecten in beeld gebracht worden bepalen we eerst welke keuzes uit de Omgevingsvisie onderzocht  worden en welke aspecten we meenemen? De antwoorden op deze vragen staan in de ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die door het college is vastgesteld. De notitie ligt nu ter inzage tot en met 13 september. U kunt uw mening geven of suggesties doen. 

Hoe ziet ons Zwolle van morgen eruit? Als we onze ogen sluiten en we denken aan Zwolle over 10 jaar. Wat zien we dan? Waar wonen, werken en recreëren we? Hoe houden we een groene stad en maken we deze groener, hoe blijven we een fietsstad, hebben we voldoende ruimte om nieuwe huizen te bouwen? Wonen we in een appartement? Of kiezen we voor een (rijtjes)huis met een tuin? En wat doet de gemeente aan duurzaamheid? Koken we nog op gas? Of zijn er slimme oplossingen bedacht om Zwolle gasloos te maken? 

De gemeente werkt aan slimme, duurzame en innovatieve antwoorden op deze vragen. Dat vraagt letterlijk om ruimte, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen of voor nieuw groen in de stad. Hoe zorgen we dat de ene ontwikkeling de andere ontwikkeling niet in de wielen rijdt? De antwoorden op al deze vragen staan straks in de Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen 2030”. We vinden het belangrijk om voor de Omgevingsvisie de milieueffecten in beeld te brengen. We doen dat in een Milieueffect rapportage, ook wel de MER genoemd. Voordat deze milieueffecten in beeld gebracht worden, bepalen we eerst waarvan we de effecten onderzoeken: voor de groei van Zwolle als het gaat om een substantieel aantal woningen, waar deze kunnen worden gerealiseerd en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de stad, de wijk en uw straat. Hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke aspecten worden belicht, staat in de ontwerp notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Met andere woorden: in de notitie Reikwijdte en Detailniveau staat het onderzoekkader van de MER voor de Omgevingsvisie. 

Het college heeft de notitie Reikwijdte en Detailniveau nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 11 juli tot en met 13 september 2019. In deze periode kunt u uw zienswijze kenbaar maken. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel mensen in de vakantieperiode is. Daarom hebben we de inspraaktermijn verlengd met 2 weken. 

Na de inspraakperiode worden de ontvangen zienswijzen en adviezen beantwoord in een Nota van beantwoording. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De Nota van beantwoording zal vervolgens worden betrokken bij het op te stellen MER Omgevingsvisie.

Uw zienswijze kunt u sturen naar:
Het college van B en W van de gemeente Zwolle.
Ter attentie van:
Cor Blanken
Afdeling Leefomgeving en mobiliteit
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.
Email: Omgevingsvisie@zwolle.nl o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u hieronder downloaden. 

notitie-reikwijdte-en-detailniveau-omgevingsvisienrd-definitie-ontwerp-2-7-2019.pdf

Een papieren versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u inzien op het Stadhuis, het Stadskantoor en in de wijkservicepunten van de gemeente Zwolle.