Minder en duidelijker reclameregels

De gemeente wijzigt binnenkort de reclameregels. Daar waar het kan, komen er minder regels. Aanleiding voor het wijzigen van de regels is een motie van de gemeenteraad waarin de gemeente de opdracht heeft gekregen de reclameregels te verduidelijken en te bekijken of het aantal regels omlaag kan.

Burgerpanel spreekt

Om de motie zo goed mogelijk uit te voeren is een enquête gehouden onder een burgerpanel. De deelnemers werd gevraagd hun mening te geven over reclamebeleving. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de meerderheid liever niet heeft dat de gemeente de reclameregels te veel los laat.  Deregulering is alleen gewenst op plaatsen waar dit echt kan en niet in strijd is met andere regels, zoals die van toegankelijkheid. Ook is aangegeven dat de regels wel wat duidelijker kunnen.

Minder regels buiten de binnenstad

Het collegevoorstel is om de regels over hoeveelheden en afmetingen van uitstallingen en losse reclameobjecten in winkelstraten/winkelcentra buiten de binnenstad vrij te laten.

Voor deze reclameobjecten gelden dan alleen de regels over toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Op grond van die regels moet er voor hulpdiensten en minder valide verkeersdeelnemers altijd een vrije doorgang (in een rechte lijn) aanwezig zijn van 2 meter in gebieden zonder trottoirs en 1,5 meter in gebieden met trottoirs. Winkeliers maken dus onderling afspraken om de vrije doorgang te garanderen.

Zelfregulering buiten binnenstad

Verder wordt de winkeliers de mogelijkheid geboden over te gaan tot zelfregulering.

Wanneer de winkeliersvereniging of 70% van de winkeliers in het winkelcentrum of de winkelstraat buiten de binnenstad ervoor kiezen schriftelijke afspraken te maken over de uitstallingen en losse reclameobjecten, dan kunnen die afspraken door de gemeente worden gehandhaafd. De afspraken moeten dan wel aan het college zijn voorgelegd en bekrachtigd. Met deze wijziging krijgt de pilot loslaten reclameregels, waarbij sinds 2015 reeds sprake is van zelfregulering in 7 winkelcentra, een vervolg.

Voor de binnenstad verandert er vrijwel niets

De bestaande reclameregels worden vooral verhelderd en vereenvoudigd. Het is de bedoeling de nieuwe regels per 1 januari 2019 in te laten gaan.

Besluitvorming in raad

Het collegevoorstel over het wijzigen van de regels wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondernemers- en winkeliersverenigingen zijn geïnformeerd.