Ministerie onderzoekt nieuwe vliegroutes van Lelystad

Ministerie onderzoekt nieuwe vliegroutes van Lelystad

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt naar nieuwe varianten voor de vertrekroute vanaf Lelystad bij Wezep. In deze nieuwe varianten gaan er minder vliegtuigen over Wezep en schuift de vertrekroute iets naar het noorden op. Dat betekent dat de route van vertrekkende vliegtuigen dichter bij Kampen en Zwolle komt te liggen.

Deze varianten zijn in eerste instantie alleen besproken met de burgemeesters van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek. De gemeenten Kampen en Zwolle voelden zich overvallen door de nieuwe varianten en hebben het ministerie gevraagd om ook geïnformeerd te worden.

Op 16 april jongstleden heeft het ministerie de bestuurders van de zes gemeenten en vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit die gemeenten bijgepraat. De gemeenten hebben dat op prijs gesteld, het draagt bij aan een zorgvuldig en transparant proces. De informatie heeft echter nog niet de zorgen over de laagvliegroutes weggenomen. De gemeentebestuurders bespreken de nieuwe voorstellen nu eerst met hun eigen colleges en zullen daarna gezamenlijk reageren naar het ministerie.

In de bijeenkomst heeft het ministerie aangegeven dat bewoners uit de zes gemeenten kunnen reageren op de nu voorgestelde varianten. U vindt de varianten op de website van het ministerie.

Wilt u reageren op de voorstellen? Stuur dan uiterlijk 15 mei een mail met uw opmerkingen naar verkenning.vliegrouteWezep@minienw.nl (dus niet naar de gemeente Zwolle).