Nieuwe ondergrondse fietsenstalling Stationsplein in december 2020 klaar voor fietsers

Op het Stationsplein is aannemer Boskalis Nederland op dit moment bezig met de aanleg van de bouwkuip voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. De gemeente en de aannemer verwachten dat fietsers vanaf december 2020 de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in gebruik kunnen nemen.

De aannemer werkt nog door aan het Stationsplein en de Stationsweg na de oplevering van de ondergrondse fietsenstalling. Het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg zijn medio 2021 klaar.

Grindlagen en verontreiniging

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen. Vanwege deze nieuwe informatie moet de aannemer een andere bouwmethode toepassen en nieuwe maatregelen uitvoeren. Als gevolg hiervan zijn de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg later gereed dan de oorspronkelijke planning.

Nieuwe bouwmethode en maatregelen

In plaats van met damwanden realiseert de aannemer de bouwkuip voor de ondergrondse fietsenstalling op basis van trillingvrije CSM wanden. Omdat de aannemer eerder vervuild grondwater is tegengekomen, is in de bodem een extra dikke laag gel aangebracht die de bouwkuip van onder afsluit.

Werk in uitvoering

Boskalis Nederland werkt tot eind 2019 aan de ontgraving van de bouwkuip op het Stationsplein. De bouwkuip is een ruimte waarin droog en veilig gewerkt kan worden aan de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. De afgelopen tijd heeft de aannemer de wanden aangelegd en de gel-laag aan de onderkant van de bouwkuip aangebracht. Vanaf maandag 2 december aanstaande begint de aannemer met het afgraven van de bouwkuip en het transporteren van de grond. Via webcams zijn de werkzaamheden live te zien op www.zwolle.nl/stationspleinnoord.

Foto van Ondergrondse stalling stationsplein