Nieuwe straatnamen rond N340 en Voorsterpoort

Burgemeester en wethouders hebben namen gegegeven aan nieuwe straten en wegen in Zwolle. Het gaat hier om de N340, Voorsterpoort en een aanpassing van de namen Ruimzichtweg en Nieuwe Wetering.

N340

De N340 wordt in de toekomst aangesloten op de A28. Hierdoor komt de straat naast de Hessenweg voor een groot deel los te ligggen van de hoofdweg. Deze straat wordt aangesloten op een nieuwe rotonde bij de Ordelseweg en Kranenburgweg. Daarom krijgt de hoofdweg een nieuwe naam (Nieuwe Hessenweg) en blijft de naam Hessenweg bestaan voor de straat ernaast, zodat adressen van bewoners en bedrijven niet veranderd hoeven te worden.

Voorsterpoort

In Voorsterpoort wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Russenweg en de Grote Voort. Deze weg gaat de Veldbiezenweg heten. De naam heeft een link met de afkomst van de naam Russenweg: genoemd naar russen of veldbiezen. Veldbiezen en russen zijn planten die hier vroeger groeiden en deze lijken op gras.

Ook legt de gemeente vrijliggende fietspaden aan in Hessenpoort. Deze gaan het Hessenpad, Bentheimpad en Martepad heten.

Ruimzichtweg en Nieuwe Wetering

In juni hebben burgemeester en wethouders een besluit genomen over de richting van de Ruimzichtweg en Nieuwe Wetering in Stadshagen. Bij dit besluit waren de namen in de tekening omgewisseld. Daarom heeft het college het besluit overnieuw gedaan.

De Ruimzichtweg loopt van de Hasselterdijk tot de Werkerlaan/Nieuwe Wetering. De Nieuwe Wetering loopt van de Ruimzichtweg / Werkerlaan tot de gemeentegrens met Zwartewaterland.