Opening vliegveld Lelystad uitgesteld

Opening vliegveld Lelystad uitgesteld

Vandaag maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat zij de uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld wil uitstellen. Ze heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor het proces tot aan de opening van de luchthaven. Ze vindt het niet verantwoord alles op alles te zetten om de opening per 1 april 2019 mogelijk te maken en wil het proces zorgvuldig doen. Ze denkt dat het realistisch is om uit te gaan van opening in 2020.

De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer haar besluit over Lelystad Airport bekendgemaakt. Ze heeft op basis van de consultaties van mensen in de betrokken regio’s en luchtruimgebruikers en een advies van een bewonersdelegatie verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke vliegroutes van en naar het vliegveld. De gemeente Zwolle heeft - net als omliggende gemeenten en de provincie Overijssel - kennis genomen van het besluit van de minister van IenW over Lelystad Airport.

Het gemeentebestuur zegt in reactie daarop: "Wij vinden het verstandig om meer tijd te nemen om de gevolgen voor milieu en de geluidsbelasting zorgvuldig in beeld te brengen. We zien dat de minister de reacties van inwoners en bestuurders serieus neemt, wij blijven pleiten voor een transparant proces en betrokkenheid van de regio bij de besluitvorming. Op dit moment analyseren en beoordelen wij de consequenties van de nieuwe voorstellen voor Zwolle."