Rembrandtlaan wordt fietsstraat met klimaatbestendig karakter

Rembrandtlaan wordt fietsstraat met klimaatbestendig karakter

Op 25 maart starten de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan. Deze straat wordt een fietsstraat met een meer klimaatbestendige inrichting.

De Rembrandtlaan krijgt vanaf de rotonde aan de Burgemeester Drijbersingel tot aan de kruising met de Minervalaan het fietsstraatprofiel met rood asfalt. De kruising van de Minervalaan met de Rembrandtlaan wordt een rotonde waarbij het groen in het midden van de rotonde een soort wadi wordt. Tijdens de werkzaamheden is de Rembrandtlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Klinkerprint

Vanaf de Zamenhofrotonde tot aan de kruising met de Minervalaan krijgt de Rembrandtlaan dus het rode asfalt van de fietsstraat. Aan de zijkanten en in het midden komen zwarte stroken. De zwarte stroken  krijgen een klinkerprint.

De strook in het midden zorgt ervoor dat deze fietsstraat er straks anders uitziet dan sommige andere fietsstraten in Zwolle. Dat komt omdat er in de Rembrandtlaan een bus rijdt. De weginrichting van de Rembrandtlaan zal vergelijkbaar zijn met die van de Tesselschadestraat.

De kruising van de Minervalaan met de Rembrandtlaan wordt een rotonde. Hiervoor is gekozen omdat een rotonde werkt als snelheidsremmer. Bovendien zorgt dit voor een duidelijke overgang van het 50 km/u gebied naar het 30 km/u gebied. De parkeerplaatsen in de straat worden smaller dan ze nu zijn, waarmee de troittoirs breder worden. De parkeerplaatsen krijgen waterpasserende bestrating.

Klimaatbestendig

De kruising Minervalaan wordt met de nieuwe inrichting groener omdat de hoeveelheid stenen en asfalt op deze kruising sterk vermindert. Bovendien wordt de rotonde op een unieke, klimaatadaptieve manier uitgevoerd. In plaats van de standaard situatie. Waar bij het midden van de rotonde het hoogste punt is, wordt bij deze rotonde het midden juist het laagste punt. Het groen in het midden van de rotonde wordt daarmee een soort wadi.

Omdat de kruising met de Minervalaan het laagste punt is in de straat, is dit de plek waar bij stortbuien normaal waterlast ontstaat. Door de rotonde als waterberging in te zetten kan gemeente Zwolle een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van dit deel van de stad.

Fietsverbinding

De Rembrandtlaan is een belangrijke fietsverbinding van en naar de binnenstad. Het is echter ook een route waar door automobilisten regelmatig te hard gereden wordt. Met de herinrichting wil gemeente Zwolle de verkeersveiligheid verbeteren, beter aansluiten bij de geldende maximum snelheid van 30 km/u  en bij de woonfunctie van de Rembrandtlaan.

Bovendien wil Zwolle de fietser een comfortabele en aantrekkelijke route bieden. Vanaf maandag 25 maart 2019 start de herinrichting van de Rembrandtlaan. De werkzaamheden duren tot eind juni 2019. Tijdens de werkzaamheden is de Rembrandtlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.