Samenvatting Raadsplein 20 januari 2020

Op maandag 20 januari was er een besluitvormingsronde met diverse hamerstukken. En er was een interpellatiedebat over de veiligheidssituatie in Zwolle. Lees de samenvatting of bekijk het videoverslag of de korte terugblik. Hieronder de samenvatting van de raadsvergadering.

Interpellatiedebat Veiligheidssituatie in de stad

Woordvoerders van alle fracties voerden het woord over de veiligheidssituatie in Zwolle. Burgemeester Snijders reageerde op de zorgen die de woordvoerders uiten en ging in op de gestelde vragen.

Besluitenlijst

Op maandag 20 januari zijn de volgende besluiten aangenomen:

  • Rekenkamerrapport Risicomanagement (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
  • Opdrachtverstrekking accountantscontrole jaarrekening 2019 (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
  • Vaststellen bestemmingsplan, welstandsnota en ligplaatsenverordening woonboten en walgebruik (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Spoolderenkweg 17 aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
  • Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2020 (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)

Meer informatie

Meer informatie over de genomen besluiten vindt u in de agenda van maandag 20 januari. Daar vindt u ook het uitgebreide videoverslag en de korte terugblik in pdf.