Selma Wijnberg (96) overleden

Wij zijn bijzonder getroffen door het overlijden van Selma Wijnberg op dinsdag 4 december jl. In Zwolle leven velen met dochter Alida Engel en haar familie mee in deze verdrietige tijd. Selma wordt vandaag in haar woonplaats in Amerika begraven. Lees meer op NOS.nl.

Grote betekenis

De betekenis van Selma voor Zwolle en de Zwollenaren is groot en dat blijkt ook nu. De geschiedenis is wat dat betreft herschreven. Mensen in de stad ervaren haar heengaan als een groot verlies en nemen contact op om hun medeleven te betuigen.

Haar verhaal blijft leven

Selma leeft in onze herinnering voort als een bijzondere vrouw met een bijzonder bewogen leven. Donderdag 4 en vrijdag 5 mei 2017 staat voor altijd in ons geheugen gegrift. In aanwezigheid van de familie werd toen de tentoonstelling in de synagoge geopend, waarmee Selma en haar indrukwekkende geschiedenis een waardige en blijvende plek in Zwolle kregen. Zo blijft haar verhaal leven in het kloppend hart van de stad. Jong en oud eren haar nagedachtenis en leren  van haar verhaal dat deel uitmaakt van het collectieve geheugen van Zwolle. Zij staat symbool voor het leed dat Joodse mensen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.

Stolpersteine

Met de Stichting Zwolse Stolpersteine blijven we aandacht schenken aan de weggevoerde en later omgekomen Joodse Zwollenaren door het plaatsen van ruim 450 stenen. Jaarlijks worden er in de Zwolse binnenstad en daarbuiten nieuwe stenen onthuld. Ook voor Selma’s moeder en voor Selma’s broers Marthijn en Mauritz worden in de nabije toekomst stenen geplaatst. Uiteraard houden we de familie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen die verband houden met Selma en haar nagedachtenis.

Tastbaar aandenken voor de familie

Wij wensen de familie heel veel sterke toe, in de overtuiging dat zij dankzij hun hechte band goed afscheid kunnen nemen van hun aller Selma, op een manier die recht doet aan haar bijzondere leven. Als tastbare herinnering en blijk van medeleven sturen wij de familie - mede namens de Israëlitische gemeente Zwolle - stenen en aarde van de Joodse begraafplaats in Zwolle toe, de plek waar de vader van Selma en grootvader van Lidy, Samuel Asser begraven ligt.

In Memoriam

In de openbare raadsvergadering van maandag 17 december 2018 spreekt burgemeester Henk Jan Meijer een In Memoriam uit ter nagedachtenis van Selma Wijnberg. Hij doet bij aanvang van de vergadering om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein 15.