Sluit niemand uit, daar win je mee!

Deze week start in Zwolle de campagne Sluit niemand uit, daar win je mee. Deze campagne heeft als doel het bewustzijn over een veilig sportklimaat vergroten en uitsluiting in de sport tegen te gaan. Iedereen moet mee kunnen doen en zich veilig voelen in de sport ongeacht sekse, geaardheid, huidskleur of religie. De campagne is een samenwerking van Club Cele, COC Zwolle en gemeente Zwolle. Ook PEC Zwolle heeft zich aan de campagne verbonden.

“Een veilig sportklimaat betekent dat iedereen die wil, op een prettige manier kan sporten” legt Klaas Sloots, wethouder welzijn en diversiteit uit. “Zonder intimidatie, geweld of uitsluiting. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich veilig voelt binnen sportverenigingen, willen we met deze campagne het bewustzijn hierover vergroten en de dialoog bij sportverenigingen aanzwengelen.”

De verbindende werking van sportclubs werkt niet altijd verbindend en heeft soms uitsluiting als keerzijde. De sterke clubbinding en clubcultuur maken het voor buitenstaanders moeilijk om aansluiting te vinden. Hoewel sport verbroedert kan het ook leiden tot aanscherpingen van negatieve stereotyperingen en tot gespannen omgang op het veld. 

Een aantal Zwolse sportverenigingen gaan actief aan de slag met een veilig sportklimaat. Voetbalverenigingen PEC Zwolle, WVF en SVI en volleybalvereniging Voorsterslag zijn koplopers en staan aan de start van de campagne. Een inhoudelijk expert (Asselien van Dijk) helpt en hierbij. Elke Zwolse sportvereniging is vrij om zich aan te sluiten.

Diverse bekende en minder bekende Zwolse sporters hebben zich verbonden aan de campagne. Hun portretten zijn te zien op totems bij verschillende sportverenigingen. Op de website www.zwolle.nl/sluitniemanduit komen ook hun persoonlijke verhalen te staan.

Aanvoerder van PEC Zwolle Bram van Polen is één van de mensen die zich heeft verbonden aan deze campagne. In dit filmpje legt hij uit waarom.