Subsidieplafonds 2019 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor een aantal subsidieregelingen de  subsidieplafonds voor het jaar 2019 vastgesteld.

Het gaat om de volgende regelingen:  (tenzij anders is vermeld, geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.)

Subsidieplafonds 2019
Sector Subsidieplafond
Amateurkunst € 151.444
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen € 57.949
Aangepast sporten – incidentele activiteiten € 4.925
Bereikbaarheidsfonds Beter benutten Zwolle Kampen € 0
Beschermd Wonen structureel € 31.200.000 *
Beschermd Wonen incidenteel € 2.800.000
Buurtweide € 17.408
Cultuur en Kwaliteit € 160.000 (verdeeld over 3 rondes) **
Duurzame Ontwikkeling Dieze-Oost € 260.000
Evenementensubsidie € 506.250 ***
Jeugd- en jongerenwerk olv vrijwilligers € 85.852
Maatschappelijke opvang € 3.870.000
Onderhoud gemeentelijke monumenten € 40.000
Onderwijsachterstandenbeleid € 1.643.100 ****
Peuteropvang en VVE € 1.469.953 *****
Stimulering duurzaamheid en woningbouwproductie € 0
Voor en door jongeren € 0
Voor en door studenten (2 rondes) € 10.383 (verdeeld over 2 rondes)
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon € 29.958
Ontwikkelfonds Human Capital Agenda Regio Zwolle
Route 1: Co-Creatie
Route 2: Voucherregeling bedrijven / instellingen
Route 3: Voucherregeling werknemers

Route 1: € 1.225.000
Route 2: € 525.000
Route 3: € 0

* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).

** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).

*** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).

**** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt dat aanvragen die het meeste bijdragen aan het onderwijsachterstandenbeleid prioriteit krijgen (zie ASV, hoofdstuk 15). Door een aanpassing  van de GOAB-uitkering is het budget en het bijbehorende subsidieplafond in juli 2019 met € 51.000,-- verlaagd.

***** als het totaal van de aangevraagde subsidies voor peuteropvang het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie daarna aan reeds geplaatste Zwolse peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).

Voor meer informatie neemt u contact op met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02.

(bijgewerkt 30 juli 2019 - Ontwikkelfonds Human Capital Agenda Regio Zwolle toegevoegd).