Subsidieplafonds 2019 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor een aantal subsidieregelingen de  subsidieplafonds voor het jaar 2019 vastgesteld.

Het gaat om de volgende regelingen:  (tenzij anders is vermeld, geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.)

Subsidieplafonds 2019
Sector Subsidieplafond
Amateurkunst € 151.444
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen € 57.949
Aangepast sporten – incidentele activiteiten € 4.925
Bereikbaarheidsfonds Beter benutten Zwolle Kampen € 0
Beschermd Wonen structureel € 31.200.000 *
Beschermd Wonen incidenteel € 2.800.000
Buurtweide € 17.408
Cultuur en Kwaliteit € 160.000 (verdeeld over 3 rondes) **
Duurzame Ontwikkeling Dieze-Oost € 260.000
Evenementensubsidie € 506.250 ***
Jeugd- en jongerenwerk olv vrijwilligers € 85.852
Maatschappelijke opvang € 3.870.000
Onderhoud gemeentelijke monumenten € 40.000
Onderwijsachterstandenbeleid € 1.694.127 ****
Peuteropvang en VVE € 1.469.953 *****
Stimulering duurzaamheid en woningbouwproductie € 0
Voor en door jongeren € 0
Voor en door studenten (2 rondes) € 10.383 (verdeeld over 2 rondes)
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon € 29.958

* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).

** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).

*** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).

**** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt dat aanvragen die het meeste bijdragen aan het onderwijsachterstandenbeleid prioriteit krijgen (zie ASV, hoofdstuk 15).

***** als het totaal van de aangevraagde subsidies voor peuteropvang het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie daarna aan reeds geplaatste Zwolse peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).

Voor meer informatie neemt u contact op met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02.