Verlegging Kroesenallee

De gemeente Zwolle gaat onderzoeken hoe de Kroesenallee om de kern van Wijthmen heen gelegd kan worden. Op deze manier rijdt het doorgaande verkeer van en naar Dalfsen niet meer door de kern van Wijthmen. Deze aanpassing past bij de toekomstvisie van Wijthmen, het verbetert de leefbaarheid en er ontstaat ruimte voor nieuwbouw.

De omlegging van de weg vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen dat in 2011 samen met de inwoners is opgesteld. Om deze wens van de inwoners zeven jaren na datum te toetsen is er een enquête gehouden onder bewoners van Wijthmen en Herfte. Een ruime meerderheid (83%) heeft aangegeven nog steeds achter het voorstel te staan om de Kroesenallee te verleggen.

Uitgebreid onderzoek

De gemeente doet onderzoek naar de precieze effecten voor onder andere de omgeving, direct omwonenden en het verkeer. Het onderzoek wordt samen met onder meer Provincie Overijssel, Plaatselijk Belang en Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) uitgevoerd. Naar verwachting is het onderzoek eind 2018 afgerond. De kosten voor het onderzoek worden betaald uit het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor het overnemen van de oude Heinoseweg.  

N35

De nieuwe N35 is in gebruik genomen. De weg is verbreed, een deel is verlegd en heeft een nieuwe aansluiting met de Kroesenallee gekregen door de aanleg van een viaduct met op- en afritten.

Beslisnota raad inpassingsstudie omgelegde kroesenallee bij Wijthmen

Informatiebijeenkomst Kroesenallee en Heinoseweg

Op 4 juli 2018 is een bewonersbijeenkomst geweest over de de verlegging van de Kroesenallee en de herinrichtingsmogelijkheden voor een deel van de Heinoseweg. 

Uitnodiging bewonersbijeenkomst

Startbijeenkomst verlegging herinrichting wegen wijthmen

Nu de nieuwe N35 in gebruik is genomen is het tijd om ook het oude kruispunt Wijthmen aan te pakken. Zolang de discussie over het doortrekken van de Kroesenallee naar de nieuwe N35 nog loopt, is dit een tijdelijke herinrichting.

Op de tekening is te zien dat het verkeer vanaf restaurant de Mol richting Dalfsen en andersom vrij baan krijgt. De fietsoversteek wordt verlegd en sluit aan op de nieuwe parallelweg (voorheen de hoofdrijbaan). De verkeersregelinstallatie wordt verwijderd.

Tijdelijke maatregelen wegen rond Wijthmen

Er wordt geen asfalt verwijderd. Wel worden er nieuwe lijnen aangebracht om de route aan te geven.

Het aannemersbedrijf Heijmans zal de werkzaamheden eind augustus/begin september uitvoeren.

-update 6 augustus 2018-