Werkzaamheden Laan der Molens en Jac. P. Tijssenlaan in Stadshagen

Werkzaamheden Laan der Molens en Jac. P. Tijssenlaan in Stadshagen

De komende periode vinden er in Stadshagen aan de Laan der Molens, de Oude Wetering en Jac. P. Thijssenlaan (ten hoogte van Eiland 3), verschillende werkzaamheden plaats. In de Laan der Molens komt een vaarduiker en de weg wordt heringericht. En ook de Jac. P. Thijssenlaan wordt heringericht. Daarnaast wordt er aan de Oude Wetering een brug aangelegd.

De planning van de werkzaamheden:

Laan  der Molens:

De werkzaamheden in de Laan der Molens (vak G) worden in fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: Van 29 april tot en met 14 mei 2019 herinrichting weg en aanleg vaarduiker;
  • Fase 2 en 3: Van 15 juli tot en met 23 augustus 2019 herinrichting weg.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de weg tijdens de genoemde periodes afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Stadslijn 1 zal dan een afwijkende route rijden en het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. 

Oude Wetering:

Van 15 juli tot en met begin september 2019 zal een brug worden aangelegd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de weg tijdens deze periode afgesloten voor al het doorgaande verkeer en zal dan worden omgeleid. Fietsers en voetgangers dienen rekening te houden met verkeershinder.

Jac P. Thijssenlaan

  • Uitvoering werkzaamheden vak A (zie plattegrond): Week 21 tot en met week 28;
  • Uitvoering werkzaamheden vak C (zie plattegrond): Van 15 juli tot en met 2 augustus 2019. Dit betreft de herinrichting van de weg tussen huisnummer 84 en 86;
  • Uitvoering werkzaamheden vak D (zie plattegrond): Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaand verkeer en Stadslijn 1 worden omgeleid via de Gorterstraat.

Hebt u vragen over de werkzaamheden?

Met vragen over de werkzaamheden in de Laan der Molens en Oude Wetering kunt u contact opnemen met de heer D. Borst telefoon 038 - 498 2045 of via de mail d.borst@zwolle.nl.

En voor de werkzaamheden in de Jac P. Thijssenlaan neemt u contact op met de heer E. Klooster, telefoon 06 - 51 33 93 70 of via de mail e.klooster@zwolle.nl.

Meer informatie over infrastructurele projecten in de wijk Stadshagen vindt u op www.zwolle.nl/stadshageninfra.