Zonnepanelen voor zeven gemeentelijke panden

Zonnepanelen voor zeven gemeentelijke panden

Zeven gebouwen van de gemeente worden voorzien van zonnepanelen. De in totaal 1.150 panelen leveren straks circa 280.000 kWh. Dat is duurzame energie voor 80 Zwolse huishoudens. Met het beschikbaar stellen van het eigen vastgoed voor zonne-energie  wil de gemeente het goede voorbeeld geven. Andere pandeigenaren worden aangemoedigd ook  te investeren in een duurzame stad en bij te dragen aan de Zwolse energiedoelen. 

Voor dit project ontvangt de gemeente een subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Deze subsidie betreft een jaarlijkse vergoeding voor de daadwerkelijke opwekking per gebouw. De totale investering van 350.000 euro voor de panelen wordt hiermee in 11 jaar terugverdiend. 

Al in 2011 is een groot deel van het gemeentelijke vastgoed voorzien van zonnepanelen. Het ging toen om 2.800 panelen die jaarlijks circa 630.000 kWH opwekken. Nu worden daar dus weer zeven gebouwen aan toegevoegd. Samen dragen deze gebouwen bij aan het doel om in 2025 25% van de totale energievraag op duurzame wijze op te wekken en de CO2 uitstoot met 25% te verminderen.