Zorgvuldige afweging bij gemeentelijke inzet rondom vergunningen, toezicht en handhaving

Zorgvuldige afweging bij gemeentelijke inzet rondom vergunningen, toezicht en handhaving

Ieder jaar stelt de gemeente een programma op met daarin de inzet van de gemeente op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten voor dit plan. In het programma voor 2018 staan bekende onderwerpen zoals bouwtoezicht en handhaving van de openbare orde. De gemeenteraad ontvangt het plan binnenkort ter kennisname.

Veiligheid en leefbaarheid

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente Zwolle aan de stad Zwolle waarin het veilig en prettig wonen, werken en verblijven is. Ieder jaar maakt de gemeente daarom een zorgvuldige afweging bij het opstellen van het programma vergunningen, toezicht en handhaving. Er wordt daarbij goed gekeken naar vragen en behoeften van Zwolse inwoners en organisaties, maar ook naar de ontwikkelingen in de samenleving en de wet.

Terugkerende (wettelijke) taken

In het plan staan ook terugkerende wettelijke taken van de gemeente, zoals bouwtoezicht en handhaving van de openbare orde in samenwerking met de politie. Ook is de inzet van de gemeente bij bijtincidenten en meldingen over mogelijk gevaarlijke honden onderdeel van het programma.

Nieuwe visie toezicht openbare ruimte

Er wordt om steeds meer toezicht gevraagd in de openbare ruimte. Dit vraagt om keuzes in onderwerpen en inzet van beschikbare capaciteit. Hiervoor wordt een nieuwe visie gemaakt. De raad wordt in 2018 betrokken bij de ontwikkeling ervan.

handhavingsprogramma-2018.pdf