Zwolle koploper in het klimaatproof maken van de stad

Zwolle koploper in het klimaatproof maken van de stad

Onderzoek wijst uit dat de schade voor Zwolle door extreem weer in de komende 30 jaar kan oplopen tot 1 miljard euro. Juist in een deltastad als Zwolle, omringd door water, heeft de klimaatverandering extra impact. Alle reden om de stad klaar te maken voor hitte, droogte en hoosbuien. De gemeente Zwolle ontwikkelde daarom de Zwolse Adaptatiestrategie. Een nieuwe strategie om samen met inwoners en bedrijven de stad klimaatproof te maken. Door onderzoek, kennis en data te combineren is inzicht verkregen in hoe klimaatproof Zwolle op dit moment is en welke kansen er liggen om dit te verbeteren. Van het versterken van een dijk tot het vergroenen van je eigen straat. Zwolle zit daarmee in de kopgroep van Nederlandse steden die zich voorbereidt op het veranderende klimaat.

Om de stad klimaatbestendig te maken zet Zwolle met de nieuwe Zwolse Adaptatiestrategie in op verschillende sporen. Eén van die sporen is het verkleinen van de kans op overstromingen in Zwolle en de regio. Er wordt hiervoor volop samengewerkt met het waterschap, de veiligheidsregio en andere overheden om maatregelen te nemen en de risico’s te beperken. Daarnaast wordt gewerkt aan het beter verbinden van het water en het groen. Zo worden met slimme stuwtjes grachten, vijvers, weteringen en kanalen beter met elkaar verbonden én met het groen in de omgeving. Hierdoor krijgt het water meer ruimte om hoosbuien op te vangen. Tegelijkertijd helpen bermen, bomen en parken ook tegen hittestress. Daarom zet de Zwolse Adaptatiestrategie ook in op het vergroenen van de hele stad.

Het nieuwe normaal

Klimaatproof werken is al steeds meer het ‘nieuwe normaal’ in Zwolle. Dat betekent dat bij iedere verbouwing,  nieuwbouwproject of plan voor de openbare ruimte vanaf het begin  rekening gehouden wordt met extreme weersomstandigheden. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het station. Deze fietsenstalling is namelijk ook een waterberging bij extreme hoosbuien. Een slimme oplossing om nu al te anticiperen op toekomstige hoosbuien. Wethouder Ed Anker: ‘De nieuwe deltawerken bouwen we niet meer buiten de stad, maar juist in de stad. Op de plekken waar we wonen en werken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, maar doen we samen met bedrijven, organisaties en inwoners. Zo maken we van de stad als het ware één grote spons’. 

Klimaatatlas: hoe klimaatproof is jouw woon- of werkplek?

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente via ‘klimaatstresstesten’ onderzocht wat er gebeurt in de stad bij extreme hitte, droogte, hagel- en hoosbuien of overstromingen. Met gespecialiseerde software kon er gemeten worden wat de impact is van extreem weer. Al deze uitkomsten zijn samengevoegd in de Zwolse klimaatatlas: www.zwolle.nl/klimaatatlas. ‘Met deze klimaatatlas kan iedereen, van bedrijf tot inwoner, zelf via de eigen postcode de risico’s op wateroverlast en  hittestress in de omgeving checken. De atlas geeft ons inzicht in de plekken waar we met z’n allen wat te doen hebben. Belangrijke informatie voor heel Zwolle, want zestig procent van de grond in de gemeente Zwolle is van bedrijven en Zwollenaren. Willen we Zwolle klimaatbestendig maken, dan moeten we dat echt samen doen. De Zwolse Adaptiestrategie en de klimaatatlas helpen daar ontzettend bij’ zegt wethouder Ed Anker. 

Aan de slag: tips en voorbeelden

De gemeente Zwolle gaat dit najaar in gesprek met bedrijven, organisaties en inwoners uit de gebieden die extra kwetsbaar zijn bij extreem weer. Lees via www.zwolle.nl/klimaatmakers tips, trucs en voorbeelden om jouw omgeving klimaatproof te maken.    

  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Zwolse Adaptatiestrategie aan de gemeenteraad aangeboden, na de zomer zal zij hierover besluiten.