Zwolse ‘Groene Kathedraal’ aan Schellerenkweg opnieuw opgebouwd

Zwolse ‘Groene Kathedraal’ aan Schellerenkweg opnieuw opgebouwd

Op woensdag 25 maart start ROVA in opdracht van de gemeente Zwolle met het planten van 130 nieuwe populieren aan de Schellerenkweg.  Met het vervangen van de bomen wil de gemeente de Zwolse ‘Groene Kathedraal’ opnieuw opbouwen.

Aan de Schellerenkweg worden 130 zwarte populieren (Populus nigra 'Vereecken') geplant. Het bomensoort is gekozen vanwege de goede eigenschappen ten aanzien van takbreuk en de gezondheid, de zogenaamde schurftgevoeligheid.  De zwarte populier is tevens een soort dat van nature voorkomt in het rivierengebied.

Oude populieren

De oude populieren aan de Schellerenkweg waren geliefd door Zwolse fietsers en wandelaars en werden ook als de ‘Groene Kathedraal’ genoemd.  De conditie van de ruim 65 jaar oude populieren was in zomer van 2018 door de langdurige hitte sterk verslechterd, hierdoor braken grote takken spontaan af. Vanwege de veiligheid werden 100 van 130 bomen daarom met spoed gekapt. De resterende 30 bomen werden in verband met een nog uit te voeren ecologisch onderzoek gesnoeid en  deze zijn pas in januari 2020 verwijderd .