Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand

Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand

De Zwolse organisaties Zilveren Kruis, deltaWonen, Wehkamp en Op Orde slaan samen met de gemeente Zwolle de handen ineen om laaggeletterden te helpen die moeite hebben met hun administratie. Zilveren Kruis, deltaWonen en Wehkamp signaleren het probleem bij hun klanten. Vervolgens helpt het centrale loket voor thuisadministratie Op Orde deze klanten met het op orde krijgen van hun financiële vaardigheden. Daarbij werken zij ook aan hun taal- en rekenvaardigheden. Vrijwilligers van Op Orde hebben hiervoor een cursus gevolgd. De eerste vrijwilligers ontvingen hiervoor gisteren, in de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september), een certificaat.

Hulp op maat, samen met vrijwilligers


De organisaties stellen vragen aan klanten om erachter te komen of ze hulp nodig hebben bij het begrijpen van hun brieven en rekeningen. Als de hulpvraag van de klanten in kaart is gebracht, helpen de vrijwilligers van Op Orde hen verder. Aan de hand van de methode ‘Voor ’t zelfde geld’, helpen de zij de cliënten om hun administratie op orde te krijgen. Tegelijkertijd werkt de cliënt aan taal- en rekenvaardigheden, die nodig zijn om in de toekomst zelf hun administratie op orde te houden. De vrijwilligers volgen hiervoor een training waarin zij leren laaggeletterden te begeleiden. Woensdag 6 september reikte wethouder Jan Brink in het stadskantoor van Zwolle certificaten uit aan de eerste groep vrijwilligers die de training hebben gevolgd.

‘Schulden en laaggeletterdheid ontnemen je de vrijheid om te leven en te doen wat je graag zou willen doen. Wanneer je in deze situatie zit, is het niet makkelijk om hulp te vragen. Er ligt nog steeds een taboe op deze onderwerpen. Daarom ben ik ontzettend blij dat ik deze certificaten mag uitreiken aan Zwolse vrijwilligers die van Stichting Lezen & Schrijven handvatten hebben gekregen om deze problemen te signaleren en mensen te helpen. Het mooie aan dit initiatief is dat ook organisaties in Zwolle meedoen: Zilveren Kruis, Wehkamp en deltaWonen voelen deze verantwoordelijk en helpen vanuit hun eigen organisaties mensen op weg. Samen zijn we de ambassadeurs, gaan we het taboe voorbij én geven we mensen een kans om mee te doen!', zei wethouder Jan Brink tijdens de uitreiking.   


Lezen en schrijven voorwaarde voor stabiele financiële situatie


Zilveren Kruis, deltaWonen en Wehkamp erkennen het probleem dat het voor veel van hun klanten lastig kan zijn om brieven, rekeningen en overige post goed te kunnen begrijpen. 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen zijn laaggeletterd. Zij vinden het ook vaak lastig om hun (digitale) administratie op orde te houden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is dus een voorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden.

 

Rol bedrijven bij oplossen laaggeletterdheid


De Zwolse pilot is onderdeel van het project ‘Voor ‘t zelfde geld uit de schulden’ dat Stichting Lezen & Schrijven samen met lokale organisaties uitvoert voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De stichting selecteert in samenwerking met bedrijven, gemeenten en hulpverleningsorganisaties drie pilots, waarbij zij extra ondersteund worden in het signaleren van laaggeletterdheid bij hun klanten, het aanbieden van passende hulp en het ondersteunen bij het ontwikkelen van de taal- en rekenvaardigheden van de klanten. De samenwerking in Zwolle is een van deze pilots.