Onbezorgd op reis met kinderen met andere achternaam

Als ouders met minderjarige kinderen met een andere achternaam gaan reizen, kan dat problemen opleveren bij de Koninklijke Marechaussee. In het uiterste geval kan de reis niet doorgaan. Want wil je met een minderjarig kind reizen, dan is toestemming vereist van de met gezag belaste ouder(s).

U kunt onbezorgd op reis als u het toestemmingsformulier bij reisdocumenten laat zien. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.