Publicaties in de Peperbus

In het huis-aan-huisblad de Peperbus worden enkel nog de verplichte bekendmakingen gepubliceerd.

Per 1 januari 2015 publiceert de gemeente de bekendmakingen digitaal op www.overheid.nl.

Bekendmakingen Peperbus

Officiële publicaties

In het Gemeenteblad wordt regelmatig een officiële bekendmaking gepubliceerd die betrekking heeft op nieuwe of gewijzigde verordeningen en beleidsregels. Voor regelingen vastgesteld na 1 januari 2014 wordt hiervan gebruik gemaakt. Bekijk of zoek in een actueel overzicht van bekendmakingen.