Leo vindt maatwerk binnen kaders

Leo vindt maatwerk binnen kaders

In Zwolle zijn we voorstander van het vereenvoudigen van processen voor inwoners. En kijken we waar maatwerk mogelijk is binnen regelgeving. Als beleidsmedewerker Inkomensondersteuning houdt Leo Schoorlemmer zich hier dagelijks mee bezig. Hij coördineert de vijf minimaregelingen in Zwolle: regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Juiste balans tussen regelgeving en ruimte bieden

In zijn werk zoekt Leo naar de juiste balans tussen regelgeving enerzijds en ruimte bieden anderzijds. "In verband met de coronacrisis hebben we bijvoorbeeld de aanvraag van de scholierenregeling vervroegd. Ook hebben we ouders die volgens onze gegevens in aanmerking komen voor de regeling automatisch het bedrag toegekend. We hebben snel gehandeld en zijn afgeweken van de reguliere werkwijze."

We kijken naar het totaalplaatje

"Binnen de kaders van de regelgeving zoeken we naar maatwerk. Als iemand net 20 euro te veel verdient voor de scholierenregeling en daardoor 450 euro misloopt, kan dat op langere termijn grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat we kijken naar het totaalplaatje, naar wat er nog meer speelt. Zodat we de juiste afweging kunnen maken. Soms leidt dat alsnog tot een ‘nee’. Maar mensen waarderen het dat je een luisterend oor hebt en begrijpen de beslissing dan vaak ook beter."