Marga wil cultuur in Zwolle behouden

Marga wil cultuur in Zwolle behouden

Het culturele leven in Zwolle is sinds vorige week weer voorzichtig op gang gekomen. Musea en bibliotheken mogen weer open, er zijn weer kunstlessen op scholen en je kunt weer naar het theater met maximaal 30 man. Maar de gevolgen van de coronacrisis blijven de komende periode voelbaar. Marga Wobma, strategisch beleidsadviseur cultuur, vertelt ons wat het coronavirus betekent voor culturele instellingen in Zwolle en daarmee voor haar werk.

Ambities bijstellen

‘In maart zouden we  de cultuurnota presenteren. We hadden hoge ambities die passen bij een grootstedelijke omgeving. Cultuur maakt immers dat mensen hier willen komen wonen en werken. Het coronavirus heeft de sector echter zwaar getroffen, met name de instellingen die naar verhouding weinig subsidie krijgen en vooral op eigen inkomsten draaien. Ondanks dat zij weer kunnen gaan opstarten, kunnen zij nog lang niet zoveel bezoekers ontvangen als voorheen. Voorlopig kunnen we dus nog niet terug naar onze ambities van voor corona. Er komt een andere nota die meer gericht is  op het behouden van de culturele instellingen in Zwolle. Ook dat is opgavegericht werken: we werken aan dingen die écht spelen in de stad. We willen niet dat instellingen straks allemaal omvallen of dat kunstmakers iets anders gaan doen.’

Samenwerken

Bij de afdeling cultuur zie je ook veel professioneel partnerschap. Marga: ‘We houden nauwe verbinding met de instellingen en inventariseren wat er speelt, zodat we hen op de juiste manier kunnen helpen. We gaan bijvoorbeeld coulant om met de prestatieafspraken waaraan instellingen moeten voldoen om subsidie te behouden. Het Rijk en de provincies hebben een noodfonds opgericht, waarvoor ook Zwolse instellingen in aanmerking komen. Daarover vindt veel overleg plaats. Ook stemmen we met de 22 gemeenten in de stedelijke cultuurregio een gezamenlijke lijn af binnen de landelijke coronamaatregelen. Die zijn namelijk niet altijd eenduidig. In Zwolle zagen we buiten dansen bijvoorbeeld als vorm van bewegen en dat mocht in mei alweer. Andere gemeenten zagen het als uiting van cultuur en dat mocht nog niet.’

Innovatie en kracht

Ondanks dat culturele instellingen het moeilijk hebben, ziet Marga bij hen ook veel innovatie en creativiteit om toch publiek te bereiken. ‘Die veerkracht willen we ook graag aan de stad laten zien. Daarom hebben we in huis-aan-huiskrant de Peperbus portretten opgetekend van Zwollenaren in de cultuursector. We laten daarin niet alleen de pijn zien, maar juist ook wat er wél kan. We geven ze daarmee een podium en steken ze een hart onder de riem. Ik zie ook dat instellingen onderling veel samenwerken. Dat is volgens mij echt iets van Zwolle. Ze zoeken de verbinding, met als doel er samen krachtiger uit te komen.’

Creatieve oplossingen

Hieronder lees je twee quotes uit de portretten die vorige week in de Peperbus stonden.

Serena Oosterloo, programmeur bij poppodium Hedon: ‘Onze evenementen vinden nu op internet plaats. Online streven we er naar om elke zaterdag dancemuziek bij de mensen thuis te brengen via livestreams en Zoomsessies. Samen met lokale DJ’s proberen we zo alsnog een feestje te bouwen en de band tussen onze bezoekers te onderhouden!’

Karin Netten, directeur van Kasko muziektheater: ‘We zijn bezig met de voorstelling Berg van de angst van Tim Hammer. De thema’s nabijheid, angst en gemis passen erg bij deze tijd. Oorspronkelijk zitten spelers en publiek dicht bij elkaar. Samen met theaters kijken we wat wél kan. Zoals een wandeling of een route met koptelefoons.’