Twee collega's staan voor Museum de Fundatie in een blauw licht.

Adviseur Stedelijk water en riolering

De afdeling Stadsingenieurs (ruim 50 professionals) is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Dit was nodig om in een sterk groeiende stad nog beter samen te werken. We hebben specifieke technische kennis van bouw en openbare ruimte, waarbij boven- en ondergrond integraal worden bekeken. Samen geven we uitvoering aan de Zwolse ambities en grote opgaven op het vlak van woningbouw, klimaat, energie en duurzaamheid. Je gaat aan de slag met tactische vraagstukken op het gebied van stedelijk water en riolering inclusief hemelwater, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en gemalen.

Vacature kenmerken
Dienstverband / uren per week jaarcontract met intentie tot vast dienstverband / 32-36 uur
Werk- en denkniveauHbo
SalarisMaximaal € 5.247,- (schaal 10)
AfdelingStadsingenieurs 
VacaturehouderOebele Jansma
Sluitingsdatum14 april 2024     

De Stadsingenieurs

De afdeling Stadsingenieurs (ruim 50 professionals) is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Dit was nodig om in een sterk groeiende stad nog beter samen te werken.
De afdeling is verdeeld in vier teams, te weten: projectleiders, uitvoeringsbegeleiding, werkvoorbereiding en advies. Daarnaast is er een stafbureau.
We hebben specifieke technische kennis van bouw en openbare ruimte, waarbij boven- en ondergrond integraal worden bekeken. Samen geven we uitvoering aan de Zwolse ambities en grote opgaven op het vlak van woningbouw, klimaat, energie en duurzaamheid.

Het technisch geweten

Als technisch geweten van de stad verbinden we maatschappelijke opgaven met opgaven in de openbare ruimte (in de meest brede zin). We ontwikkelen nieuwe wijken, versterken de infrastructuur en werken aan complexe projecten in de historische binnenstad. Ook voeren we de regie op de uitvoering, zijn gespecialiseerd in risico- en omgevingsmanagement en sturen op resultaat.
De uitdaging zit niet alleen in de techniek, maar in alles daar omheen. We zorgen voor een kwalitatieve uitvoering met zo min mogelijk overlast voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De stad moet altijd blijven functioneren en doordraaien.

Een uniek gebied

Zwolle groeit de komende jaren naar 160.000 inwoners. We investeren in veel (maatschappelijke) voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en te ondernemen. Op nationaal niveau is Zwolle aangewezen als ‘NOVI-gebied’ met omvangrijke stedelijke opgaven. Tot 2040 bouwen we maar liefst 50.000 huizen in de regio. 
Zwolle ligt mooi ingebed in de IJssel-Vechtdelta omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. Een complex en uniek gebied in Nederland dus. Dat vraagt om duurzame en integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij thema’s, zoals water, wonen, mobiliteit en energie met elkaar worden verbonden. Hiervoor werken we op een vernieuwende manier samen met medeoverheden, ondernemers, bewoners en de regio.

De mooiste projecten

Als Stadsingenieurs kijken we met trots naar ons aandeel in de groei van Stadshagen, de opwaardering van de Ceintuurbaan, verbreding van de IJsselallee, ombouw van de Pannekoekendijk tot openbaar vervoer-as, de Schutte-busbrug, de fietskelder in de Spoorzone, herinrichting Sassenstraat en Nieuwe Markt, renovatie van de Statenzaal en nog meer. 
Het speerpunt is versnelling van de woningbouw. De bijbehorende infra en openbare ruimteprojecten zijn vooral binnenstedelijk, ons specialisme. De komende tien jaar houden we ons bezig met de mooiste civieltechnische en bouwkundige projecten in de wijde omtrek.

Jouw bijdrage aan de stad

Klimaat- en ruimtelijke adaptatie zijn het nieuwe gewoon. Zwolle ligt immers in een delta. De komende jaren staan we voor stevige opgaven, waarbij ‘groei met behoud van kwaliteit’ voorop staat. Dit vraag om een sterke verbinding tussen individueel vakmanschap en samenhang binnen de hele civiele keten. 

Uitgelezen kans voor jou

Een uitgelezen kans voor een civiel adviseur met een specialisme op het vlak van stedelijk water en riolering om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak. Niet alleen vanuit civieltechnisch vakmanschap, maar vanuit alle belangen. 
Samen met je professionele collega’s adviseer je in ruimtelijke en civieltechnische projecten met een directe impact op de kwaliteit van leven. 
Er is ruimte om nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen in te brengen. Ook heb je oog voor de beheeraspecten. In deze dynamische omgeving kun jij voortdurend leren en je professioneel ontwikkelen. We ontmoeten je graag om te sparren over onze uitdagingen!

Dit ga je doen

Je gaat aan de slag met tactische vraagstukken op het gebied van stedelijk water en riolering inclusief hemelwater, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en gemalen. Daarbij kijk je verder dan ‘water’, want we werken multidisciplinair. Samen met collega’s kom je tot heldere en haalbare adviezen, waaruit blijkt dat je ook met een beheerbril naar onderwerpen kijkt.  

Verbinding en samenhang

Je vindt het leuk om mee te bouwen aan een klimaatbestendige stad. Een stad waarin veel gebeurt en je betrokken bent bij civiele werken in bestaande en nieuwe wijken en buurten. Je hebt affiniteit met alle ruimtelijke projecten en legt de verbinding met andere vakgebieden. Daardoor zie je de samenhang tussen ruimtelijke belangen en weet je een goede afweging te maken. 

Je klimaatbestendige oplossingen passen uiteraard binnen de Zwolse Adaptatiestrategie. Deze is opgedeeld in drie pijlers: omgaan met overstroming, groenblauw netwerk voor een klimaatbestendige stad en stadsbreed vergroenen. Om de opgaven en kansen van een gebied in beeld te brengen, werken we met een Klimaat Kansenkaart. Dat doen we in overleg met inwoners en bedrijven.

Onderzoeken en toetsen

Als het nodig is, zet je onderzoeken uit. Die gaan bijvoorbeeld over de aanleg van riolering  in nieuwe en bestaande wijken of levensduurverlengde maatregelen voor bestaande riolering. Ook zorg je voor de toets aan de hemelwaterverordening bij het verlenen van omgevingsvergunningen bouw.  

Dit ben jij

Je hebt een afgeronde Hbo opleiding Civiele Techniek en/of Watermanagement, de nodige relevante werkervaring en gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Ook heb je een basisopleiding riolering gevolgd en kun je hydraulische en rioleringsberekeningen maken.
Als criticaster neem je niet zomaar iets voor zoete koek aan. Het gaat je om feiten en juiste analyses. Je staat stevig in je schoenen, zowel inhoudelijk als in je rol van proactieve adviseur. 
Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je goed onderbouwd en met bezieling te presenteren dankzij je uitstekende communicatieve skills. 
Van nature verbind je belangen, maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het vakgebied. 

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 5.247,- (schaal 10) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling. 
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride, waarbij we verwachten dat je minimaal een aantal dagen per week op kantoor aanwezig bent. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de ‘zaak’. We starten graag met een contract voor een jaar. 

 Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op ‘kwaliteit van leven’. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig. 
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt. 

Meer weten?

Welke rol zou jij kunnen en willen vervullen? Bel, app of mail met Oebele Jansma, kwartiermaker Stadsingenieurs, 06-53698595, o.jansma@zwolle.nl

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 14 april a.s., alleen door middel van de sollicitatieknop op werkenvoorzwolle.nl.