Afdelingshoofd Ruimte en Economie

Dienstverband / uren per week Vast / 36 uur
Werk- en denkniveau WO
Salaris max. € 7.269,-- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek
Afdeling Ruimte en Economie
Vacaturehouder Esther Wolfkamp
Sluitingsdatum 5 oktober 2022

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals de groei van de stad en daaraan gekoppeld de grote woonopgave voor verschillende doelgroepen, klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling en de uitdagingen

Bij de afdeling Ruimte en Economie werken veelkleurige en betrokken adviseurs (40 collega’s). Specialisten in ruimte, groen, wonen, mobiliteit, water, economie, toerisme, duurzaamheid, cultuur en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

We zetten ons in voor een vitale economie die meegroeit met de ambities van de stad en de regio. Als ondernemend adviseur van het college duiden we trends en ontwikkelingen. Deze vertalen we naar strategisch beleid, waarbij de verbinding met de uitvoering essentieel is. En natuurlijk doen we dat samen met collega’s en externe partners.

De kracht van de afdeling is het vertalen van ontwikkelingen en trends naar opgaven van Zwolle en de regio op alle schaalniveaus met andere overheden, onderwijs, ondernemers, regio en initiatiefnemers. De afdeling is hierbij ondernemend adviseur van het college. Zij is verantwoordelijk voor de duiding van trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar strategisch beleid waarbij verbinding met de uitvoering essentieel is. De uitdagingen voor de afdeling zijn onder andere opgavegericht samenwerken tussen de verschillende taakvelden, integrale sturing en regie voeren op de ruimte en daarbij o.a. Novex en Omgevingsvisie weten te vertalen naar stedelijke en gebiedsgerichte kaders. Het blijvend versterken en vernieuwen van samenwerking met partners binnen en buiten de stad vraagt daarbij doorlopend aandacht.

Dit ga je doen

Je geeft coachend leiding aan professionals, zorgt dat de afdeling goed functioneert en doelen en resultaten worden behaald. Daarvoor stuur je op effectiviteit, hamer je op prioritering en stimuleer je eigenaarschap en samenwerking.

Situationeel leiderschap

Met oprechte aandacht motiveer je mensen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Je hebt oog voor het individu en de teams. Situationeel leiderschap vind je belangrijk. Je inspireert, faciliteert en verbindt. Elke vraag kan worden gesteld en je deur staat open voor een flinke spar-sessie.

Veertig collega’s is best een flinke club om te coachen. Daarom word je ondersteund door één teamleider, Hubald van Ark, die 20 collega’s aanstuurt. Een enthousiaste en fijne sparringpartner, waarmee je intensief op de afdeling zult gaan samenwerken. Jullie bespreken van alles en nog wat. Van capaciteitsproblemen tot de doorontwikkeling van de afdeling.

Strategie met een lange adem

Naast de dagelijkse gang van zaken (en soms de waan van de dag), maak jij tijd vrij voor de toekomst. Je kijkt ver vooruit. De lange termijnstrategie van Zwolle in relatie tot ruimte en economie. Welke ontwikkelingen beïnvloeden onze innovatiekracht? Wat zijn de intenties van provincie en Rijk? Je hebt een stevige rol in de ontwikkelingen binnen de Regio en het Rijk die Zwolle raken. De koers die gevaren wordt, is niet altijd even duidelijk. Maar jij ziet altijd het bos door de bomen. Je vernieuwende inzichten zijn de bouwstenen voor een strategie die Zwolle verder brengt. Dat vervolgens processen hun tijd nemen, hoort er nu eenmaal bij. Je hebt een lange adem en de energie om je doelen te bereiken.

Integrale aanpak en samenhang

In de hele organisatie, maar zeker in het fysieke domein, overstijgen de opgaven de afzonderlijke afdelingen. Binnen het collectief van afdelingshoofden gaan we daarom voor een integrale aanpak en samenhang. Dat betekent bijvoorbeeld dat jij ook medewerkers van andere afdelingen kan aansturen. Bovendien zetten we in op het verbinden van sociale en ruimtelijke opgaven. Jij staat helemaal achter deze manier van werken en levert graag je bijdrage. Als lid van diverse management-overleggen denk je mee over brede ontwikkelingen en opgaven binnen de organisatie.  Je bent tevens in staat de rol van ambtelijk opdrachtgever te vervullen voor diverse (ruimtelijke) opgaven binnen de organisatie.

Dit ben jij

Jij bent een ervaren afdelingshoofd met een academisch werk- en denkniveau met ruime werkervaring binnen een (strategische) beleidsafdeling in het Fysieke Domein in een politiek-bestuurlijke organisatie. Je hebt ervaring met complexe veranderingsprocessen op inhoud en organisatie en met externe partners. Je hebt kennis van en ervaring met een aantal van de beleidsvelden ruimte, wonen, groen, water, duurzaamheid, cultuur, mobiliteit als ook (stedelijke) economische ontwikkeling en de rol van de gemeente daarin. Je bent in staat om deze en andere beleidsvelden en thema’s te verbinden. Je hebt ervaring in het coachen van medewerkers en weet samen met hen prioriteiten te stellen.

Jij weet hoe je leiderschap samenwerkend kunt vormgeven, zowel in diverse management overleggen als in de rest van de organisatie. Mensen ervaren je als een integere, pittige gesprekspartner die voor het algemeen belang de confrontatie niet uit de weg gaat. Je bent in staat om vanuit het grotere geheel te kijken naar de diverse opgaven. Je bent daadkrachtig en besluitvaardig, en ook sensitief en weet medewerkers te inspireren. Daarnaast beschik je over strategisch vermogen, bestuurlijke sensitiviteit en hebt kennis van de lokale, regionale en landelijke verhoudingen.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 7.269,-- (maximum functieschaal 14) bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Veeger, Directeur Fysiek, tel. 06 466 464 02, m.veeger@zwolle.nl.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met de sluitingsdatum van 5 oktober a.s., alleen door middel van onderstaande link.

Datum sollicitatiegesprek(ken)

In de volle agenda’s hebben we een aantal dagen vrijgehouden. Jij bent natuurlijk ook druk. We hopen dat je kunt op maandag 10 oktober en eventueel voor een tweede gesprek op maandag 17 oktober a.s.

solliciteer direct