Afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming

Dienstverband/uren 36 uur per week
Werk-/denkniveau Academisch
Afdeling Ruimtelijke Planvorming
Vacaturehouder Esther Wolfkamp, tel.nr. 06- 83995425, e.wolfkamp@zwolle.nl
Salaris max. € 6.788,-
Sluitingsdatum 14 februari 2020

Economische topregio

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. We zien dat de potentie van Zwolle zeer sterk is en de stad zich opmaakt voor een schaalsprong van 160.000 tot mogelijke 180.000 inwoners op lange termijn. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet.

Zó doen we dat in Zwolle

De afdeling & onze werkwijze

Bij de afdeling Ruimtelijke Planvorming werken circa twintig professionals. Landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerpers en (juridisch) planologen op HBO- en WO-niveau met ieder een eigen specialisme. In de hele organisatie, maar zeker in het fysieke domein overstijgen de opgaven de afzonderlijke afdelingen. Binnen het collectief van afdelingshoofden gaan we daarom voor een integrale aanpak en samenhang. Dat betekent bijvoorbeeld dat jij ook medewerkers van andere afdelingen aanstuurt. Bovendien zetten we in op het verbinden van sociale en ruimtelijke opgaven. Jij staat helemaal achter deze manier van werken en brengt je expertise voor verdere ontwikkeling in.

Dit ga je doen

Zwolle maakt een flinke schaalsprong en er gebeurt veel op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. We staan bovendien aan de vooravond van een grote ommekeer, de omgevingswet. En we gaan steeds vaker samen met de stad ontwikkelen. Je komt dus niet in een situatie terecht, waarbij je alleen maar op de winkel moet passen. Met een brede blik zie jij wat er nodig is om de opgaven in de stad te realiseren en zoek je actief de samenwerking met andere organisatieonderdelen en overige stakeholders.

Coaching & bedrijfsvoering

Als coach heb je te maken met je ‘eigen’ teams, maar je geeft ook sturing aan mensen van andere afdelingen. Je weet ze te verbinden, naar een hoger niveau te tillen en iedereen tot zijn recht te laten komen. Als mensen een beroep op je doen, geef je aandacht en support, inspiratie en motivatie, verken je routes, toon je ruggengraat en sta je pal achter hen.

We doen het samen, maar jij bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je bewaakt de grote lijnen, maakt begrotingen, stelt prioriteiten, trekt processen vlot, brengt mensen in positie, ziet problemen en lost ze op. Affiniteit met financiën is essentieel.

Ruimtelijke kwaliteit

Je focus ligt op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de stad. Jij begint te stralen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit en de juridische vertaling daarvan. Ook nieuwe ruimtelijke initiatieven omarm je. Je pakt de verantwoording voor het proces en de voortgang. Je enthousiasme breng je over op collega’s, het bestuur, de raad, bewoners en ondernemers. Het college en de individuele portefeuillehouders bouwen op je gefundeerde adviezen en zien je als een fijne sparringpartner.

Sociale en ruimtelijke opgaven

In hart en nieren ben je een verbinder van mensen, middelen en opgaven en zie je altijd dwarsverbanden. In het fysieke domein werken alle afdelingen nauw samen, maar je hebt ook een visie om sociale en ruimtelijke opgaven strategisch met elkaar te verbinden.

Dit ben jij

Jij bent een ervaren afdelingshoofd met een academisch werk- en denkniveau en minimaal zeven jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie op strategisch en conceptueel managementniveau.

Als jij ergens binnenkomt, vul jij de ruimte met je energie. Jij hebt charisma en straalt van nature gezag uit. Dat wil niet zeggen dat je overheersend bent en je zin wilt doordrijven. Als empathisch coach zorg je juist dat iedereen zijn zegje kan doen en luister je niet alleen naar de grootste schreeuwers.

Je bent absoluut niet rigide, maar als we A afspreken, hoef je bij jou niet met B aan te komen. Dan geef je ongezouten commentaar; altijd op de inhoud, nooit op de man.

Jij weet hoe je leiderschap samenwerkend kunt vormgeven, zowel in het NT fysiek als in de rest van de organisatie. Mensen ervaren je als een integere, pittige gesprekspartner die voor het algemeen belang de confrontatie niet uit de weg gaat. Dat gaat je makkelijk af, want jij hebt lol in het belangenspel.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 6.788,- (maximum functieschaal 14 ) bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten.

Meer weten?

Neem contact op met Esther Wolfkamp, waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming, tel.nr. 06- 83995425, e.wolfkamp@zwolle.nl  of Maarten Veeger,  directeur Strategie tel.nr. 06-46646402, m.veeger@zwolle.nl .

Solliciteren kun je alleen via onderstaande button.

solliciteer direct