Parkachtige omgeving waar collega's hun werk uitvoeren.

Afdelingshoofd Stadsbeheer & Vitale Wijken

De afdeling Stadsbeheer & Vitale Wijken is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Je bent onderdeel en strategisch partner van het managementteam en maakt je sterk voor een integrale aanpak en samenhang tussen verschillende opgaven. Je vernieuwende inzichten zijn de bouwstenen voor een strategie die Zwolle verder brengt. Samen met je teamleiders en professionals bouw je aan een robuuste en toekomstbestendige afdeling. Mensen, binnen en buiten Zwolle, vinden jou een boegbeeld voor de afdeling én het totale fysieke domein.

Vacature kenmerken
Dienstverband / uren per week Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband / 36 uur per week
Werk- en denkniveau Academisch
Salaris Maximaal € 8.023,- per maand (schaal 14) 
Afdeling Stadsbeheer & Vitale Wijken
Vacaturehouder Maarten Veeger
Sluitingsdatum 7 april 2024

Stadsbeheer & Vitale Wijken

De afdeling Stadsbeheer & Vitale Wijken is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Deze reorganisatie was nodig om voor een sterk groeiende stad nog beter samen te werken.
De afdeling is verdeeld in elf teams. In totaal zorgen zo'n 130 professionals (en een flexibele schil) voor het onderhoud en beheer van de stad, haar erfgoed en vitale wijken. Ook zorgen we voor de robuuste verwerking van data naar informatie.
De teams worden aangestuurd door teamleiders. Naast deze teams is er een stafbureau. Samen werken we aan een leefbaar Zwolle van vandaag, morgen en overmorgen.

Je baan

Je bent onderdeel en strategisch partner van het managementteam dat het Fysieke Domein vormgeeft (acht afdelingen). Een gedreven en hecht collectief van leidinggevenden en ambtelijk opdrachtgevers. We maken ons sterk voor een integrale aanpak en samenhang tussen de verschillende opgaven.
Jij verbindt afdelingsdoelen met de organisatiestrategie. Daarbij vind je de balans tussen de belangen van je afdeling en die van de collectieve missie.

Bouwen aan afdeling

Je geeft leiding aan een beheerorganisatie in transitie. Een nieuwe afdeling die goed moet functioneren en toekomstbestendig is. Je kent de Zwolse ambities en opgaven, de ontwikkelingen in het totale Fysieke Domein, verdiept je in je teams en stemt daar de koers op af.
Elk team is een schakel in het geheel en samen kunnen we meer. Je zit niet bovenop de inhoud, maar vertrouwt blind op het sturende vermogen van je teams. Het is vooral je rol om multidisciplinair samenwerken aan te jagen en synergie te creëren. Niet alleen binnen je eigen afdeling en het Fysieke Domein, maar ook met overige domeinen binnen Zwolle. Je weet wat er speelt en deelt belangrijke informatie met je teams. Ook zorg je ervoor dat ze op het juiste moment (aan de voorkant) worden betrokken om hun expertise volop te benutten.

Strategische vraagstukken

Je zet de grote lijnen uit, hebt een visie op de ontwikkeling van je afdeling en speciale aandacht voor strategische vraagstukken. Wat zijn de innovaties in het vak en hoe kunnen we daarop anticiperen? Hoe geven we strategische personeelsplanning vorm, zodat we de effecten van vergrijzing opvangen? En hoe zorgen we dat iedereen goed opgeleid is en blijft?
We hebben veel te doen en daarvoor hebben we de juiste bezetting nodig. De capaciteit en middelen moeten zo effectief mogelijk worden ingezet om onze opgaven te realiseren. Je neemt het initiatief voor het jaarprogramma en geeft daadkrachtig richting en opdracht aan je teamleiders en de beheerregisseurs.

Aansturen stafbureau en een aantal teams

Op termijn richt jij je helemaal op je rollen als afdelingshoofd en lid van het managementteam. Maar de eerste periode is dat nog niet het geval. Dan heb je in ieder geval ook de dagelijkse leiding over het stafbureau en de teams Wijkmanagement en GRIB. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om dit te veranderen. Die opties bespreken we uiteraard ook graag met jou. De overige teams worden uiteraard wel aangestuurd door teamleiders.

Stafbureau

Bij het stafbureau werken een strategisch adviseur, programmacoördinator en drie beheerregisseurs. Beheerregisseurs (een nieuwe functie) zijn inhoudelijk sterk en de belangrijkste adviseurs van jou en je teamleiders. Zij overzien de hele keten en zorgen voor verbinding tussen de teams. Samen met de strategisch adviseur zijn ze de linking pin naar andere afdelingen. De strategisch adviseur (ook een nieuwe functie) kijkt naar de lange termijn en afdelings- en domein overstijgende zaken.
Je vindt het prettig om leiding te geven aan het stafbureau. Het is nieuw en je kunt invloed uitoefenen op de doorontwikkeling. Het stafbureau heeft inzicht en overzicht, waardoor je precies weet wat er speelt.

Teams Wijkmanagement & GRIB

We verkennen op dit moment hoe we het wijk- en buurtgericht werken kunnen versterken. Het team Wijkmanagement heeft hierbij een belangrijke rol. Op wijk- en buurtniveau komen verschillende gemeentelijke taken samen. Wij geven hier met bewoners en ondernemers een passende invulling aan.
Jij richt je vooral op de verbinding van het fysieke met het sociale domein. Hoe kunnen we samen optrekken in wijken en buurten om integrale oplossingen te vinden voor verschillende deelproblemen? Wat is onze rol en hoe gaan we processen inrichten?
Je geeft tenslotte leiding aan het team GRIB (Gegevens, Registratie, Informatie en Beheer). Op dit moment onderzoeken we waar en hoe de registraties het beste kunnen worden ondergebracht.

Boegbeeld

Mensen, binnen en buiten Zwolle, vinden jou een boegbeeld voor de afdeling én het totale Fysieke Domein. Ze zien dat je het verschil maakt. Dat komt natuurlijk, omdat je met een zichtbare passie en inzet je werk doet. Je bent trots op de afdeling en praat enthousiast over ons vak en alle ontwikkelingen. Overal waar je komt, vertel je ons verhaal dat wordt gehoord en opgepakt.

Dit ben jij

Je bent een charismatische, coachende manager met een academische achtergrond, leidinggevende ervaring en affiniteit met het Fysieke Domein. Misschien werk je nu bij een grote gemeente, de provincie, een waterschap of een ministerie.
Je hebt verstand van het vak en weet waarover je het hebt. Ook heb je gevoel bij je mensen die zich elke dag inzetten voor de stad en soms letterlijk met hun poten in de blubber staan.
Je opereert strategisch en straalt van nature leiderschap uit. Dat maakt je een integere en pittige sparringpartner voor je managementteamleden.
Je coacht de afdeling en je teams met een scherp oog voor hun talenten en behoeften. Mensen voelen zich bij jou op hun gemak. Je brengt structuur, creëert een prettige werkomgeving, stelt heldere doelen, stimuleert anders denken, herkent en erkent en bent benaderbaar. In je bagage heb je een compleet instrumentarium aan leiderschaps- en communicatiestijlen.
Je hebt ervaring met complex verandering- en capaciteitsmanagement, zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau. Met daadkracht en creativiteit weet je neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Je brengt ook een gezonde zakelijkheid binnen, maakt duidelijke keuzes en hakt voortvarend knopen door. Ook maak je je mensen bewust van gedrag dat gericht is op feiten, doelen en resultaten. Tot slot ben je de ideale verbinder voor binnen en buiten. Je bent een uitstekende netwerker en brengt bij voorkeur een interessant netwerk mee.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 8.023,- per maand (schaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennisniveau en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride, meestal twee á drie dagen op kantoor en rest van de werkweek thuis. Daarin zijn we flexibel en dat ben jij dus ook. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'. Ons Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Je werkt 36 uur per week en krijgt een jaarcontract met intentie tot een vast dienstverband.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op 'kwaliteit van leven'. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Kennismaken?

We horen graag hoe jij kennis wilt maken met de afdeling en het managementteam van het fysieke domein. Neem contact op met Maarten Veeger, Concerndirecteur portefeuille Fysiek, 06 466 464 02, m.veeger@zwolle.nl .

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 april a.s., alleen door middel van de sollicitatieknop op werkenvoorzwolle.nl. De gesprekken zijn gepland op donderdag 11 april 2024. Misschien kun je hier al rekening mee houden in je agenda.