Helikopter landt op een plein in Zwolle.

Afdelingshoofd Stadsingenieurs

De Stadsingenieurs (50 professionals) is nieuw en ontstaan door een reorganisatie van het Fysieke Domein. Je bent onderdeel en strategisch partner van het managementteam en maakt je sterk voor een integrale aanpak en samenhang tussen verschillende opgaven. Je vernieuwende inzichten zijn de bouwstenen voor een strategie die Zwolle verder brengt. Samen met je teamleiders en professionals bouw je aan een robuuste en toekomstbestendige afdeling. Mensen, binnen en buiten Zwolle, vinden jou een boegbeeld voor de afdeling én het totale fysieke domein.

Vacature kenmerken
Dienstverband / uren per week Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband
Werk- en denkniveau Academisch
Salaris Maximaal € 8.023,- per maand (schaal 14) 
Afdeling Stadsingenieurs
Vacaturehouder Maarten Veeger
Sluitingsdatum 7 april 2024

De Stadsingenieurs

De afdeling Stadsingenieurs (ruim 50 professionals) is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Dit was nodig om in een sterk groeiende stad nog beter samen te werken.
De afdeling is verdeeld in vier teams, te weten: Projectleiding, Directievoering, Werkvoorbereiding en Advies. Daarnaast is er een Stafbureau.
Je teamleden hebben specifieke technische kennis van bouw en openbare ruimte, waarbij boven- en ondergrond integraal worden bekeken. Samen geven we uitvoering aan de Zwolse ambities en grote opgaven op het vlak van woningbouw, klimaat, energie en duurzaamheid.

Het technisch geweten

Als technisch geweten van de stad verbinden we maatschappelijke opgaven met opgaven in de openbare ruimte (in de meest brede zin). We ontwikkelen nieuwe wijken, versterken de infrastructuur en werken aan complexe projecten in de historische binnenstad. Ook voeren we de regie op de uitvoering, zijn gespecialiseerd in risico- en omgevingsmanagement en sturen op resultaat.
De uitdaging zit niet alleen in de techniek, maar in alles daar omheen. We zorgen voor een kwalitatieve uitvoering met zo min mogelijk overlast voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De stad moet altijd blijven functioneren en doordraaien.

De mooiste projecten

Zwolle groeit de komende jaren naar 160.000 inwoners. We investeren in veel (maatschappelijke) voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en te ondernemen. Op nationaal niveau is Zwolle aangewezen als 'NOVI-gebied' met omvangrijke stedelijke opgaven. Tot 2040 bouwen we maar liefst 50.000 huizen in de regio.
Zwolle ligt mooi ingebed in de IJssel-Vechtdelta omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. Een complex en uniek gebied in Nederland dus. Dat vraagt om duurzame en integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij thema's, zoals water, wonen, mobiliteit en energie met elkaar worden verbonden. Hiervoor werken we op een vernieuwende manier samen met medeoverheden, ondernemers, bewoners en de regio.
Als Stadsingenieurs kijken we met trots naar ons aandeel in de groei van Stadshagen, de opwaardering van de Ceintuurbaan, verbreding van de IJsselallee, ombouw van de Pannekoekendijk tot openbaar vervoer-as, de Schutte-busbrug, de fietskelder in de Spoorzone, herinrichting Sassenstraat en Nieuwe Markt, renovatie van de Statenzaal en nog meer.
Het speerpunt is versnelling van de woningbouw. De bijbehorende infra en openbare ruimteprojecten zijn vooral binnenstedelijk, ons specialisme. De komende tien jaar houden we ons bezig met de mooiste civieltechnische en bouwkundige projecten in de wijde omtrek.

Je baan

Je bent onderdeel en strategisch partner van het managementteam dat het Fysieke Domein vormgeeft (acht afdelingen). Een gedreven en hecht collectief van leidinggevenden en ambtelijk opdrachtgevers. We maken ons sterk voor een integrale aanpak en samenhang tussen de verschillende opgaven.
Jij verbindt afdelingsdoelen met de organisatiestrategie. Daarbij vind je de balans tussen de belangen van je afdeling en die van de collectieve missie.

Bouwen aan afdeling

Je nieuwe afdeling moet goed functioneren en toekomstbestendig zijn. Een nieuwe afdeling bouw je natuurlijk niet alleen, maar samen met je teamleiders en de professionals.
Jij kent de Zwolse ambities en opgaven, de ontwikkelingen in het totale Fysieke Domein, de kwaliteit en capaciteit van je teams en stemt daar je koers op af.
Je verbindt mens en inhoud, denkt vanuit een multidisciplinaire samenwerking, creëert synergie en stuurt op een prettig werkklimaat. In een cultuur van eigenaarschap en samenwerking focust iedereen zich op de juiste manier.

Aansturen teams

Je hebt de dagelijkse leiding over twee teams Projectleiding en Directievoering. Je fungeert bij je start nog niet als ambtelijk opdrachtgever, zodat je voldoende tijd hebt om aan de nieuwe afdeling te bouwen. We verwachten dat de afdeling Stadsingenieurs sterk zal groeien. Op termijn richt jij je dan helemaal op je rollen als afdelingshoofd en lid van het managementteam.
Je staat voor en achter je mensen, hebt aandacht voor het individu en de groep, vertrouwt, faciliteert, daagt ze uit en maakt ze beter. Ook stuur je op het toepassen van processen, zoals het handboek Projectmatig Werken. En vanzelfsprekend lever je je bijdrage aan de P&C cyclus.
De overige twee teams worden aangestuurd door een teamleider die het klappen van de zweep kent.

De toekomst

Naast de dagelijkse gang van zaken (en soms de waan van de dag), maak je tijd vrij voor de toekomst. Je kijkt ver vooruit. Welke ontwikkelingen beïnvloeden onze innovatiekracht? Hoe zorgen we dat we de juiste mensen hebben om het werk nu en in de toekomst uit te voeren? Strategische personeelsplanning en capaciteitsmanagement hebben je speciale aandacht.
Je vernieuwende inzichten zijn de bouwstenen voor een strategie die Zwolle verder brengt. Dat vervolgens processen hun tijd nemen, hoort er nu eenmaal bij. Je hebt een lange adem en energie om je doelen te bereiken.

Dit ben jij

Je bent een ervaren, coachende en sturende manager met een academische achtergrond en leidinggevende ervaring in het publieke domein, bij voorkeur in het Fysieke Domein. Ook heb je technische kennis en ervaring met projectmatig werken. Je begrijpt dat de afdeling Stadsingenieurs wezenlijk anders functioneert dan een ingenieursbureau, onder meer door het integraal oppakken van omvangrijke projecten met veel stakeholders.
Je bent een rasechte strateeg die van nature leiderschap uitstraalt. Dat maakt je een integere en pittige sparringpartner voor je managementteamleden. Je coacht de afdeling en je teams met een scherp oog voor hun talenten en behoeften. Mensen voelen zich bij jou op hun gemak. Je creëert een veilige omgeving, stelt heldere doelen, stimuleert anders denken, herkent en erkent. In je bagage heb je daarvoor een compleet instrumentarium aan leiderschaps- en communicatiestijlen.
Je hebt ervaring met complex verandering- en capaciteitsmanagement, zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau. Met daadkracht en creativiteit weet je neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Je brengt een gezonde zakelijkheid en maakt duidelijke keuzes. Je mensen maak je bewust van gedrag dat gericht is op feiten, doelen en resultaten. Tot slot ben je de ideale verbinder voor binnen en buiten. Je bent een uitstekende netwerker en brengt bij voorkeur een interessant netwerk mee.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 8.023,- per maand (schaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennisniveau en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride, meestal twee á drie dagen op kantoor en rest van de werkweek thuis. Daarin zijn we flexibel en dat ben jij dus ook. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'. Ons Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Je werkt 36 uur per week en krijgt een jaarcontract met intentie tot een vast dienstverband.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op 'kwaliteit van leven'. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Kennismaken?

We horen graag hoe jij kennis wilt maken met de Stadingenieurs en het managementteam van het fysieke domein. Neem contact op met Maarten Veeger, Concerndirecteur portefeuille Fysiek, 06 466 464 02, m.veeger@zwolle.nl .

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 april a.s., alleen door middel van de sollicitatieknop op werkenvoorzwolle.nl. De gesprekken zijn gepland op donderdag 11 april 2024. Misschien kun je hier al rekening mee houden in je agenda.