Adoptie afvalbakken

De gemeente heeft het aantal afvalbakken in de Zwolse wijken verminderd.  Bewoners, wijkbeheerders, wijkreinigers en afvalspecialisten van de gemeente hebben zich samen gebogen over de vraag: hoe verminderen we het aantal afvalbakken in de wijken en zorgen we ervoor dat afvalbakken die belangrijk zijn blijven staan.  

Zo is bijvoorbeeld besloten dat afvalbakken in stadsparken zoals park de Wezenlanden en park Eekhout, bij recreatieplassen, in winkelcentra en bij bushaltes blijven staan. Ook op routes van scholen naar winkelcentra (snoeproutes) is de noodzaak van afvalbakken bewezen en worden niet verwijderd.

Adoptie

Toch kan het zijn dat u een afvalbak in de buurt mist.  U kunt dan een afvalbak adopteren. De gemeente draagt de bak aan u over waarvoor u een contract ondertekent. De gemeente plaatst een afvalbak op de afgesproken plaats  en u zorgt voor legen van de bak. Adoptiebakken hebben een herkenbare kleur.

Wilt u een afvalbak adopteren of meer weten over de spelregels? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder of lees het in de flyer:

adoptiebak afvalbak .pdf

Effecten

De gemeente houdt goed in de gaten wat de effecten zijn van het verminderen van het aantal afvalbakken. Zo wordt er elke maand met ROVA op een groot aantal willekeurig gekozen plekken in de stad een schouw uitgevoerd in de stad. Daarbij wordt ook gekeken  naar de hoeveelheid zwerfafval. Tot nu toe is daarbij geen groei geconstateerd van de hoeveelheid zwerfafval. Uiteraard blijven we dit in de gaten houden.

Melding zwerfvuil openbare ruimte