Adoptie afvalbakken

De gemeente heeft het aantal afvalbakken in de Zwolse wijken verminderd. Bewoners, wijkbeheerders, wijkreinigers en afvalspecialisten van de gemeente hebben zich samen gebogen over de vraag: hoe verminderen we het aantal afvalbakken in de wijken? En hoe zorgen we ervoor dat afvalbakken die belangrijk zijn, blijven staan? 

Zo hebben ze bijvoorbeeld besloten dat afvalbakken in stadsparken (zoals park de Wezenlanden en park Eekhout), bij recreatieplassen, in winkelcentrums en bij bushaltes blijven staan. Ook op routes van scholen naar winkelcentra (snoeproutes) is het hard nodig dat er afvalbakken blijven staan.

Adoptie

Toch kan het zijn dat u graag een afvalbak in uw buurt wilt, omdat u vindt dat het daar nodig is. U kunt dan een afvalbak adopteren. De gemeente geeft de bak aan u, en u ondertekent dan een contract. De gemeente plaatst een afvalbak op de afgesproken plaats en u zorgt ervoor dat de bak wordt geleegd. Adoptiebakken hebben een herkenbare kleur.

Wilt u een afvalbak adopteren of meer weten over de regels? Neem dan contact op met uw  wijkbeheerder of lees het in de folder:

adoptiebak afvalbak .pdf

Effecten

De gemeente houdt goed in de gaten wat de gevolgen zijn van het verminderen van het aantal afvalbakken. Zo gaan we sinds kort elke maand met ROVA langs een groot aantal plekken in de stad om te kijken hoe bijvoorbeeld de straten en stoepen eruitzien. We kijken of en hoeveel zwerfafval er ligt. De laatste tijd is de hoeveelheid zwerfafval niet gegroeid. Dit blijven we natuurlijk in de gaten houden.